Partnerzy serwisu:
Najprościej rzecz ujmując jest to osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Najprościej rzecz ujmując jest to osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Idąc dalej w „szczegóły" jest to osoba, która legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim, która z pozytywnym wynikiem złożyła przed Państwową Komisja Egzaminacyjną egzamin dla kandydatów ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego i która co najmniej trzy lata prowadziła przedsiębiorstwo lub zarządzała wydzieloną częścią przedsiębiorstwa. Wydaje się, że wymagania nie są wielkie ale jeśli zapoznamy się z zakresem materiału zalecanym do przygotowania się do wspomnianego egzaminu, wnioski będą zgoła inne. Doradca restrukturyzacyjny może działać indywidualnie ale także jako spółka prawa handlowego. To jest uzależnione od osobistych preferencji danego doradcy i sposobu działalności jaki wybrał ale licencję doradcy może posiadać tylko osoba fizyczna. Licencja przyznawana jest dożywotnio, co nie znaczy, że nie może być zawieszona lub odebrana. Decyduje o tym Minister Sprawiedliwości.

Doradca restrukturyzacyjny jest zobowiązany do ustawicznego doskonalenia się, co zresztą jest zrozumiałe z uwagi na ciągłe zmieniające się regulacje prawne dotyczące przedmiotu działalności doradców. Doradca restrukturyzacyjny aktywnie wykonujący zawód ma zazwyczaj swoją siedzibę, w której prowadzi kancelarię. Adres tej siedziby jest jawny i znajduje się w wykazie doradców zamieszczonym na stronie Ministra Sprawiedliwości. Co do zasadny wykaz ten powinien wskazywać aktualną siedzibę doradcy, gdyż jest on zobowiązany w terminie 30 dni od zmiany siedziby poinformować o tym ministerstwo.

Obecnie wydanych zostało ponad 1400 licencji doradców restrukturyzacyjnych. Nie każdy z doradców jest prawnikiem (absolwentem wydziału prawa). Nie ma takiego wymogu. Wśród doradców są osoby z wykształceniem ekonomicznym, psychologicznym, inżynieryjnym a nawet medycznym i przyznam, że doskonale radzą sobie przy wykonywaniu tego zawodu. Musiały jednak mieć zacięcie prawnicze, gdyż egzamin w 90% obejmuje zakresem wiedzę prawniczą. W gronie tychże doradców znajdują się tzw. kwalifikowani doradcy restrukturyzacyjni, którzy mogą prowadzić postepowania dotyczące dużych firm. Jest ich kilkudziesięciu i są to osoby różnorodnym, ale znacznym już doświadczeniu zawodowym, które przeprowadziły różnego rodzaju postępowania i to nie tylko z zakresu upadłości, ale przede wszystkim z zakresu restrukturyzacji. Każdego roku organizuje się 3 terminy egzaminów państwowych i każdego roku przybywa pomiędzy 150-200 doradców.

  Autor: Jerzy Sławek