Partnerzy serwisu:
Żadna firma czy osoba nie ma takiej "mocy sprawczej", aby ogłosić swoją upadłość.

Przyjęło się mówić potocznie, że firma taka czy inna ogłosiła upadłość. Nic bardziej błędnego. Żadna firma czy osoba nie ma takiej „mocy sprawczej", aby ogłosić swoją upadłość. Dla odróżnienia warto wskazać, że firma lub osoba może samodzielnie otworzyć swoją likwidację albo otworzyć uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, ale już z pewnością nie upadłość. Jedynym organem, który może ogłosić upadłość jest Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy posiadający wydział lub sekcje upadłościową, a jest ich, jeśli się nie mylę 30 w całej Polsce. Pamiętajmy, więc nie firma X ogłosiła upadłość a Sąd ogłosił upadłość firmy X! Żeby „upaść", trzeba mieć tzw., zdolność upadłościową, czyli być podmiotem, który kwalifikuje się do przeprowadzenia postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, ale trzeba też posiadać wolny od zabezpieczeń majątek, który umożliwi pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Koszty postępowania są uzależnione o kliku elementów mon. Specyfiki posiadanego majątku, liczby wierzycieli, kwoty przeznaczonej do podziału a także liczby pracowników zatrudnianych w dniu ogłoszenia upadłości. I tu się pewne rzeczy naszemu ustawodawcy „rozjechały". Jak zapewne wiecie można z łatwością założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wnosząc do spółki 5 tys. zł, ale jeśli coś pójdzie nie tak i taka spółka stanie się niewypłacalna, to same koszty i opłaty sądowe związane ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości przekraczają zdecydowanie kwotę 5 tys. zł. Koszty zaś samego postępowania upadłościowego wyliczone na najniższym możliwym poziomie wynoszą ok. 40 tys. zł. Przy takich założeniach mając do dyspozycji majątek na porównywalnym poziomie, prowadzone jest postępowanie, jako tzw. sztuka dla sztuki, bo efekt dla wierzycieli będzie żaden. Wspomniana wyżej zdolność upadłościowa, składa się też ze stanu niewypłacalności, w którym musi znajdować się firma, by sąd ogłosił jej upadłość. Pomijając rozważania teoretyczne na temat przesłanek niewypłacalności, można przyjąć, że za niewypłacalną uważać należy firmę, która utraciła możliwość regulowania swoich zobowiązań. Ponieważ kłopotliwe może być ustalenie czy firma utraciła taką możliwość, czy tez nie utraciła, wprowadzone zostało domniemanie, że jeśli firma nie reguluje swoich wymagalnych zobowiązań (więcej niż jednego zobowiązania) dłużej niż 90 dni to spełnia się domniemane się, że jest niewypłacalna. Spełniając powyższe przesłanki w sytuacji niewypłacalności firmy, składając poprawny formalnie wniosek o ogłoszenie upadłości firmy, możemy zakończyć jej działalność poprzez przeprowadzanie postępowania upadłościowego pod nadzorem Sadu upadłościowego i wyznaczonego przez ten Sąd syndyka. W pewnych okolicznościach wniosek o ogłoszenie upadłości może też złożyć nasz wierzyciel, przy czym skutki takiego wniosku będą tożsame.