Partnerzy serwisu:
Podobnie jak w przypadku firm to Sąd upadłościowy ogłasza upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej "tzw. konsumenta".

Podobnie jak w przypadku firm to Sąd upadłościowy ogłasza upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej „tzw. konsumenta". Tutaj sprawa zdolności upadłościowej jest już nieco odmienna. Każda osoba fizyczna jest uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, niezależnie czy posiada majątek pozwalający na pokrycie kosztów postepowania czy też nie, może oczekiwać, że Sąd ogłosi jej upadłość.  Pomimo, że osoba ta nie prowadzi działalności gospodarczej, to sądem właściwym do przeprowadzenie postepowania będzie także Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy, wydział lub sekcja upadłościowa. Obecnie funkcjonują dwa rodzaje postepowań „konsumenckich", Jedno z nich nazywamy potocznie, jako konsumenckie uproszczone postępowanie upadłościowe. W tej procedurze aktywność sądu ograniczona została do ogłoszenia samej upadłości oraz ustalenia planu spłat. Jeśli sytuacja majątkowa wynika z takich okoliczności, że prowadziłeś w przeszłości firmę i posiadasz znaczny majątek albo też posiadasz majątek z nieuregulowanym stanem prawnym, czy też masz bardzo wielu wierzycieli, postępowanie będzie prowadzone w trybie zwykłym - podobnym jak w przypadku firm. Jednakże cel postepowań konsumenckich niezależnie od trybu będzie zawsze dążył do oddłużenia osoby objętej postępowaniem.

   Autor: Jerzy Sławek