Partnerzy serwisu:
Zamawiający zamierza zawrzeć umowę na okres dłuższy niż 4 lata a wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych. Czy należy zawiadomić prezesa UZP o zamiarze zawarcia umowy na okres dłuższy niż 4 lata?

Pytanie:

Zamawiający zamierza zawrzeć umowę na czas dłuższy niż 4 lata np. na dostawę licencji wieczystej określonego oprogramowania. Na podstawie tej umowy wykonawca będzie świadczył wsparcie techniczne np. przez okres 6 lat. Czy zamawiający jest zobowiązany w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadomić prezesa UZP o zamiarze zawarcia umowy na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych?

Odpowiedź:

W sytuacji, gdy zamawiający zamierza zawrzeć umowę na okres dłuższy niż 4 lata a wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych, zamawiający nie ma obowiązku zawiadamiania o tym fakcie prezesa UZP. Obowiązek taki, zgodnie z art. 142 ust. 3 ustawy Pzp, istnieje tylko wówczas, gdy wartość zamówienia zawiera się w progach unijnych.