Partnerzy serwisu:
Serwer też jest częścią sprzętu komputerowego w zamówieniu. Cena powinna być uwzględniona w wartości zamówienia.

Pytanie:

Czy przy szacowaniu wartości zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego należy uwzględniać również serwery jako ten sam rodzaj zamówienia?

Odpowiedź:

Tak, jeżeli zamawiający planuje zakup sprzętu komputerowego i serwerów, to dla potrzeb szacowania wartości zamówienia należy uwzględnić łączną wartość serwerów i pozostałego sprzętu, gdyż serwer stanowi sprzęt komputerowy. Ponadto możliwe jest jego nabycie u tego samego kręgu potencjalnych wykonawców (dostawców), u których jest kupowany pozostały sprzęt komputerowy.