Partnerzy serwisu:
Zamawiający jako inwestor w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego może zlecić wykonawcy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Pytanie: 

Czy jako zamawiający mogę (i ewentualnie jak) przenieść w umowie na roboty budowlane obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie na wykonawcę

Odpowiedź: 

Zamawiający jako inwestor w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego może zlecić wykonawcy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 

Postępowanie w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie reguluje Prawo budowlane. Zgodnie z art. 59 ust. 7 tej ustawy stroną w postępowaniu w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie inwestor. Nie istnieje jednak przepis zakazujący zlecenia uzyskania pozwolenia na rzecz inwestora na podstawie udzielonego pełnomocnictwa osobie (podmiotowi) innemu niż inwestor. 

 • Obowiązek zamieszczenia projektu budowlanego na stronie internetowej

  roboty budowlane
  Marek Okniński
  W przypadku gdy przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego jest realizacja robót budowlanych zamawiający, na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych[1], zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
  Ustawa Pzp
 • Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

  wykonanie umowy
  Andrzej Łukaszewicz
  Zamawiający zgodnie w uprawnieniem wynikającym z art. 148 ustawy Pzp może żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jego zwrot powinien nastąpić na zasadach określonych w art. 151 ustawy Pzp po zakończeniu realizacji umowy oraz w części 30% jego wartości po upływie okresu rękojmi.
  Ustawa Pzp
 • Umowa o roboty budowlane powinna określać warunki wprowadzenia drugiego wykonawcy

  roboty budowlane
  Marek Okniński
  Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym inwestor planujący po wprowadzeniu generalnego wykonawcy na plac budowy - wykonawca (I), wprowadzenie drugiego podmiotu (wykonawca II) powinien szczegółowo określić w umowie zawartej z generalnym wykonawcą warunki wprowadzenia na teren budowy (II drugiego) lub kolejnych wykonawców.
  12.04.2019 Ryki . Budowa drogi ekspresowej S17 z nawierzchnia betonowa , na odcinku Ryki - Lublin . Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta