Partnerzy serwisu:
Po pierwsze trzeba podkreślić, że postanowienie o ogłoszeniu upadłości, nawet nieprawomocne, jest skuteczne i wykonalne z dniem jej ogłoszenia.

Po pierwsze trzeba podkreślić, że postanowienie o ogłoszeniu upadłości, nawet nieprawomocne, jest skuteczne i wykonalne z dniem jej ogłoszenia. Oznacza to, że nie trzeba oczekiwać na uprawomocnienia się tego postanowienia, aby rozpocząć czynności i wdrożyć skutki wydania takiego postanowienia. Podstawowym skutkiem ogłoszenia upadłości, jest utrata zarządu nad majątkiem upadłego. Zarząd nad majątkiem przyjmuje syndyk, nawet w sytuacji, kiedy ten majątek nie jest jeszcze mu wydany. Jest to o tyle ważne, że wszelkie czynności upadłego dotyczące mienia wchodzącego w skład masy upadłości są nieważne. Dotyczy to także czynności dotyczące spłat dokonywanych na rzecz upadłego, które powinny być skierowane bezpośrednio do syndyka. Granicznym momentem jest ukazanie się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości i od tego momentu biegną terminy na zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości. Innym, istotnym skutkiem ogłoszenia upadłości jest powstanie tzw. masy upadłości w skład, której wchodzi wszystko, co upadły posiada i wszystko, co w toku postepowania do masy wpłynie z wyjątkiem kwot pieniężnych i mienia wolnego od zajęć egzekucyjnych, co dotyczy wyłącznie osób fizycznych. Istnieje oczywiście szereg innych skutków ogłoszenia upadłości, ale te moim zdaniem są najważniejsze, gdyż są aktualne dla wszystkich upadłych, niezależnie od złożoności spraw.