Czy wolno zobowiązać wykonawcę w umowie do uzyskania pozwolenia na użytkowanie?

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior
06.03.2020 08:30
A A A
Prawo budowlane

Prawo budowlane (shutterstock.com / 151477115)

Zamawiający jako inwestor w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego może zlecić wykonawcy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Pytanie: 

Czy jako zamawiający mogę (i ewentualnie jak) przenieść w umowie na roboty budowlane obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie na wykonawcę

Odpowiedź: 

Zamawiający jako inwestor w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego może zlecić wykonawcy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 

Postępowanie w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie reguluje Prawo budowlane. Zgodnie z art. 59 ust. 7 tej ustawy stroną w postępowaniu w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie inwestor. Nie istnieje jednak przepis zakazujący zlecenia uzyskania pozwolenia na rzecz inwestora na podstawie udzielonego pełnomocnictwa osobie (podmiotowi) innemu niż inwestor. 

W związku z tym zamawiający może przewidzieć obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie jako część danego zamówienia. W takim przypadku konieczne jest zawarcie w cenie ofertowej kosztu uzyskania tego pozwolenia.? 

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior 

Więcej na ten temat na www.portalzp.pl 

Ogłoszenia różne