Jak prawidłowo przeprowadzić udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej?

Agata Hryc-Ląd, wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie główny specjalista w dużej instytucji zamawiającej
26.04.2010 15:19
A A A
Pytanie: Jak w świetle ostatnich zmian ustawy Pzp powinno się prawidłowo przeprowadzić udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej? Czy może to być zamówienie na kompleksową dostawę energii, tj. przesył i dostawę, czy raczej powinno się rozdzielić to zamówienie, co może wiązać się później z otrzymywaniem odrębnych faktur od operatora i dostawcy? Obecnie roczny koszt opłat za energię wynosi ok. 40.000 zł brutto. Z jakiego trybu najprościej skorzystać?

Odpowiedź

Możesz przeprowadzić zarówno postępowanie na kompleksową dostawę energii elektrycznej (tj. dostawę i przesył), jak i dwa odrębne postępowania - na dostawę oraz na przesył zakupionej energii. W przypadku zamówienia kompleksowego najlepiej skorzystać z trybu podstawowego. Natomiast, jeżeli zdecydujesz się przeprowadzić dwa odrębne postępowania, zamówienie na dostawy energii można przeprowadzić w trybie podstawowym, natomiast zamówienia na usługi dystrybucji/przesyłu zakupionej energii dokonać w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Wyjaśnienie

Ustawa Prawo energetyczne od 1 lipca 2007 r. umożliwiła odbiorcom paliw gazowych i energii dokonywanie zakupu tych paliw lub energii od wybranego przez siebie sprzedawcy. Oznacza to, że do tych dostaw zobowiązany jesteś stosować konkurencyjne tryby udzielenia zamówienia publicznego. Tryb zamówienia z wolnej ręki możesz zastosować do zamówienia usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych.

W przypadku zamówienia kompleksowego sugeruję skorzystać z trybu podstawowego. Wartością szacunkową zamówienia będzie wówczas łączna wartość dostawy energii elektrycznej i usług przesyłowych. Natomiast, jeżeli zdecydujesz się na dwa odrębne postępowania, zamówienie na dostawy energii proponuję przeprowadzić w trybie podstawowym, natomiast zamówienia na usługi dystrybucji/przesyłu zakupionej energii możesz dokonać w trybie zamówienia z wolnej ręki. W takiej sytuacji wartością szacunkową zamówienia będą odpowiednio wartość dostawy energii elektrycznej oraz wartość usługi przesyłowej.

Wybór sposobu postępowania należy do Twojej decyzji i powinien być podyktowany efektem, jaki chcesz osiągnąć, np. wspólne rozliczenie dostawy energii elektrycznej i usług przesyłowych.

Podstawa prawna: art. 4 j ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 ze zm.), art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 3 pkt 1 lit. e ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne