Działka przy zbiorniku wodnym 'Topola'

Zespół komunikaty.pl
08.04.2016 11:11
A A A
Działka nad zbiornikiem wodnym Topola

Działka nad zbiornikiem wodnym Topola (Gmina Kamieniec Ząbkowicki)

Przetarg na sprzedaż działki w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wodnego "Topola" w województwie dolnośląskim. Teren nieruchomości może zostać wykorzystany do zabudowy usługowej, w tym turystyki i rekreacji.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy zbiorniku wodnym "Topola" . Powierzchnia działki wynosi 5.7962 ha. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość może zostać wykorzystana do budowy na jej terenie obiektów o charakterze usługowym. Postępowanie ma charakter przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału jest wniesienie wadium w wysokości 8.220,00 złotych. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 821.620,00 zł . Postępowanie przetargowe odbędzie się 20 maja 2016 roku o godzinie 10:00 siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13. Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości mogą uzyskać więcej informacji na temat postępowania u Referata Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 8 lub pod nr telefonu 74/8162-016 lub 8162-029.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Działka nad zbiornikiem wodnym

Zobacz także