Przetargi w PEKAO S.A.

Zespół Komunikaty.pl
31.05.2016 09:34
A A A
Przetarg w PEKAO S.A.

Przetarg w PEKAO S.A. (Bank PEKAO S.A)

Bank PEKAO S.A ogłosił przetargi na sprzedaż nieruchomości znajdujących się na terenie kilku polskich miast. Na nabywców czekają lokale użytkowe, lokale biurowe oraz mieszkania.

Kolejne przetargi w PEKAO S.A. Bank ogłosił 4 postępowania przetargowe na sprzedaż nieruchomości na terenie Szczecina, Bydgoszczy, Koluszek oraz Krakowa. Wśród ofert sprzedaży znalazły się:

Lokal użytkowy w Szczecinie, lokale biurowe w Bydgoszczy i Koluszkach oraz lokale mieszkalne na terenie Krakowa. Lokalizacje biurowe służyły jako siedziby banku. Wszystkie postępowania mają charakter przetargów pisemnych nieograniczonych. Warunkiem udziału jest wniesienie wskazanego w konkretnym postępowaniu wadium. Oferty zakupu należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Pisemny przetarg nieograniczony - należy wpisać także dokładny adres nieruchomości" w budynku banku PEKAO S.A. w Warszawie w Banku Pekao S.A. (02-091) przy ul. Żwirki i Wigury 31, Budynek D, VIII piętro pok. nr D0819. Termin dostarczenia ofert mija 14 czerwca 2016 o godzinie 16:00. Otwarcie ofert nastąpi 15 czerwca 2016.

Przetarg PEKAO S.A Lokal użytkowy w Szczecinie

Przetarg PEKAO S.A Biurowiec w Bydgoszczy

Przetarg PEKAO S.A Budynki biurowe w Koluszkach

Przetarg PEKAO S.A Budynki biurowe w Koluszkach

Przetarg PEKAO S.A Lokal mieszkalny w Krakowie

Przetarg PEKAO S.A Lokal mieszkalny w Krakowie

Zobacz także