Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Ustawa prawo zamówień publicznych precyzyjnie określa prawa i obowiązki zamawiającego oraz ubiegającego się o zamówienie w przetargach publicznych. Każdy zamawiający zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma obowiązek poinformować o tym w ogłoszeniu o zamówieniu. Powinien on jednocześnie wskazać przepis Ustawy, na podstawie którego prowadzi przetarg, konkurs ofert poprzedzających umowę czy licytację. Korzystanie z wyszukiwarki ogłoszeń na portalu komunikaty.pl umożliwia bieżące śledzenie aktualnych przetargów w ramach zamówień publicznych, zapytań ofertowych i konkursów bez konieczności przeglądania Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych zleceniodawców.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Realizacja inwestycji polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu robót budowlanych, wykończeniu, dostosowaniu, aranżacji lokalu z przeznaczeniem na nową siedzibę OT KOWR w Białymstoku.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Działu Remontowo-Budowlanego w Politechnice Białostockiej ZK-DZP.262.8.2024

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa bielizny szpitalnej wielokrotnego użytku oraz odzieży roboczej

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki internatu X Liceum Ogólnokształcącego ul. Zwycięstwa 28 i stołówki szkoły ul. Stołeczna 6 . ”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa 2 szt aparatów do ciągłego leczenia nerkozastępczego i plazmaferezy

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Sprzątanie dróg zarządzanych przez PZDW w Białymstoku w 2024 roku z podziałem na:PAKIET I - Jednokrotne pozimowe sprzątanie dróg: Zad 2. RDW w Łomży, Zad 6. RDW w Suwałkach II

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Roboty remontowo – budowlane w zakresie napraw i remontu pokryć dachowych budynków mieszkalnych oraz użytkowych będących w zasobach Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Wykonanie remontów gminnych lokali użytkowych, budynków, pomieszczeń i części wspólnych w budynkach użytkowych będących w zasobach ZMK w Białymstoku w tym zabytkowych oraz siedziby ZMK w Białymstoku.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Opracowanie pełnej dok. projektowej w zakresie zmiany źródła ciepła w bud. mieszk. przy ul. Barszczańskiej 1, 3, 5 oraz Klepackiej 4 i 6 w Białymstoku.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG w Dubiczach Cerkiewnych

Przetargi Przetargi na dostawę

Jak znaleźć przetargi?

Zleceniodawcami przetargów, których dotyczą ogłoszenia są między innymi urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe czy sądy. Przetargi mają formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W serwisie komunikaty.pl, dla ułatwienia wyszukiwania, zostały one podzielone na: przetargi dotyczące dostaw, przetargi dotyczące usług i przetargi na roboty budowlane. Serwis komunikaty.pl umożliwia bezpłatne, łatwe i szybkie wyszukiwanie ofert ogólnopolskich i lokalnych przetargów.

Dzięki temu, że jesteśmy największą grupą medialną w Polsce, możemy zaoferować najszerszą bazę ogłoszeń dotyczących przetargów z całego kraju. Intuicyjna wyszukiwarka pozwala filtrować wyniki dotyczące przetargów po kryteriach, jakimi są między innymi: województwo, miejscowość, numer zamówienia, data publikacji, data przetargu, tryb postępowania, branża, kategoria ogłoszeniodawcy i wiele innych. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń dotyczących przetargów, konkursów ofert i licytacji, poznasz ich pełną treść. Dzięki codziennym uaktualnieniom serwisu komunikaty.pl, żadne ogłoszenie nie umknie zainteresowanym.