Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Baza przetargów komunikaty.pl zawiera prawie kompletne zestawienie zamówień publicznych, jakie ukazują się na terenie Polski. To gwarancja, że nie pominą Państwo żadnej interesującej oferty. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dziedziny gospodarki i codziennie aktualizujemy ofertę.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w ob.: Nieciece, Hermany, Łopuchowo gm. Tykocin, w związku z Przebudową i rozbudową drogi pow. Nr 1377B - etap II

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia medycznego.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Remont dróg powiat.: nr 1452B – droga nr 1448B – Straszewo, nr 1629B starodroże drogi nr 676 – Nowa Wola, nr 1428B w Dąbrówkach, nr 1565B – Brzozowo Stare – Brzozowo Panki, z podziałem na 4 zadania

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia medycznego.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Przebudowa ul. 11 Listopada w Tykocinie: Zad. 1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku 11 Listopada w Tykocinie Zad. 2 Budowa kan. sanitarnej z przyłączami w ul. 11 Listopada w Tykocinie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby KW PSP w Białymstoku - mechanizm SPOT

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Świadczenie usług napraw i przeglądów pozagwarancyjnych samochodów służbowych będących na wyposażeniu Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku oraz podległych jednostek

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa bonów towarowych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 668 w m. Klimaszewnica - etap IV.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Świadczenie usług lekarskich w zakresie wykonywania badań profilaktycznych i badań kierowców na potrzeby funkcjonariuszy i pracowników Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (sprawa nr 43/ZP/SZ/22)

Przetargi Przetargi na usługi

Jak znaleźć przetargi?

Każdego dnia instytucje z całego kraju uruchamiają nowe przetargi w ramach zamówień publicznych czy zapytań ofertowych. Mają one formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą podzielonych przez nas na: dostaw, usług i roboty budowlane. Zleceniodawcami są m.in. urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe, sądy i komornicy. Ręczne poszukiwanie postępowań na stronach urzędowych czy prywatnych instytucji jest jednak bardzo czasochłonne i trudne. Monitorowanie na bieżąco informacji dostępnych np. w Biuletynie Informacji Publicznej, może być niemożliwe przy codziennych obowiązkach zawodowych.

Dzięki serwisowi Komunikaty.pl znacznie łatwiej poznają Państwo oferty ogólnopolskich i lokalnych przetargów. To kompletna baza, która ma intuicyjną wyszukiwarkę. Mogą Państwo ograniczyć wyniki wyłącznie do tych interesujących dla was. Możliwości filtrowania jest wiele, m.in. branża, data publikacji czy złożenia dokumentacji, lokalizację inwestora i realizacji przetargu oraz kategoria ogłoszeniodawcy. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń i wybraniu interesującego, poznasz najważniejsze informacje i jego pełną treść.