Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Ustawa prawo zamówień publicznych precyzyjnie określa prawa i obowiązki zamawiającego oraz ubiegającego się o zamówienie w przetargach publicznych. Każdy zamawiający zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma obowiązek poinformować o tym w ogłoszeniu o zamówieniu. Powinien on jednocześnie wskazać przepis Ustawy, na podstawie którego prowadzi przetarg, konkurs ofert poprzedzających umowę czy licytację. Korzystanie z wyszukiwarki ogłoszeń na portalu komunikaty.pl umożliwia bieżące śledzenie aktualnych przetargów w ramach zamówień publicznych, zapytań ofertowych i konkursów bez konieczności przeglądania Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych zleceniodawców.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Fundacji Orły Sportu.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Gniewino.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Okresowa kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania wybranych budowli hydrotechnicznych Zarządu Zlewni w Szczecinie

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: BZP.2712.4.2024.ECSPrzebudowa sieci zasilania w energię elektryczną dla Arboretum Wojsławice

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 25, ul. Wojewódzka 12b oraz przebudowa placu zabaw przy ul. Zamenhofa w Kielcach

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zawierciu (...) w ramach programu OLIMPIA (...)

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb budynku biurowego Nadleśnictwa Jamy

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: "Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg w miejscach szczególnie niebezpiecznych na terenie Gminy Limanowa"

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Remont drogi powiatowej nr 2007K w km od 0+085,00 do km 3+090,00 w miejscowościach Cichawa i Grodkowice, Powiat Wielicki”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy w Stróży w celu przeznaczenia na gminną bibliotekę publiczną

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Jak znaleźć przetargi?

Zleceniodawcami przetargów, których dotyczą ogłoszenia są między innymi urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe czy sądy. Przetargi mają formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W serwisie komunikaty.pl, dla ułatwienia wyszukiwania, zostały one podzielone na: przetargi dotyczące dostaw, przetargi dotyczące usług i przetargi na roboty budowlane. Serwis komunikaty.pl umożliwia bezpłatne, łatwe i szybkie wyszukiwanie ofert ogólnopolskich i lokalnych przetargów.

Dzięki temu, że jesteśmy największą grupą medialną w Polsce, możemy zaoferować najszerszą bazę ogłoszeń dotyczących przetargów z całego kraju. Intuicyjna wyszukiwarka pozwala filtrować wyniki dotyczące przetargów po kryteriach, jakimi są między innymi: województwo, miejscowość, numer zamówienia, data publikacji, data przetargu, tryb postępowania, branża, kategoria ogłoszeniodawcy i wiele innych. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń dotyczących przetargów, konkursów ofert i licytacji, poznasz ich pełną treść. Dzięki codziennym uaktualnieniom serwisu komunikaty.pl, żadne ogłoszenie nie umknie zainteresowanym.