Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Baza przetargów komunikaty.pl zawiera prawie kompletne zestawienie zamówień publicznych, jakie ukazują się na terenie Polski. To gwarancja, że nie pominą Państwo żadnej interesującej oferty. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dziedziny gospodarki i codziennie aktualizujemy ofertę.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Budowa sieci wodociągowej w m. Kłodne i Chomranice w ramach zadania budżetowego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Kłodne i Męcina”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji drogowej na terenie Gminy Dobczyce.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni drogi ulicy Gimnazjalnej i Magazynowej do skrzyżowania z ulicą Spichrzową.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ruś Mała obręb Mała Ruś

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Krzyżanowie (3 segmenty)

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzchlesie ul. Łąkowa, ul. Piechowska w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Wierzchlas oraz zakup wyposażenia

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B na terenie gminy Jedwabne w powiecie łomżyńskim w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Roboty remontowo-utrzymaniowe elementów dróg i obiektów inżynieryjnych w ciągach dróg powiatowych

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Jak znaleźć przetargi?

Każdego dnia instytucje z całego kraju uruchamiają nowe przetargi w ramach zamówień publicznych czy zapytań ofertowych. Mają one formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą podzielonych przez nas na: dostaw, usług i roboty budowlane. Zleceniodawcami są m.in. urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe, sądy i komornicy. Ręczne poszukiwanie postępowań na stronach urzędowych czy prywatnych instytucji jest jednak bardzo czasochłonne i trudne. Monitorowanie na bieżąco informacji dostępnych np. w Biuletynie Informacji Publicznej, może być niemożliwe przy codziennych obowiązkach zawodowych.

Dzięki serwisowi Komunikaty.pl znacznie łatwiej poznają Państwo oferty ogólnopolskich i lokalnych przetargów. To kompletna baza, która ma intuicyjną wyszukiwarkę. Mogą Państwo ograniczyć wyniki wyłącznie do tych interesujących dla was. Możliwości filtrowania jest wiele, m.in. branża, data publikacji czy złożenia dokumentacji, lokalizację inwestora i realizacji przetargu oraz kategoria ogłoszeniodawcy. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń i wybraniu interesującego, poznasz najważniejsze informacje i jego pełną treść.