Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Ustawa prawo zamówień publicznych precyzyjnie określa prawa i obowiązki zamawiającego oraz ubiegającego się o zamówienie w przetargach publicznych. Każdy zamawiający zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma obowiązek poinformować o tym w ogłoszeniu o zamówieniu. Powinien on jednocześnie wskazać przepis Ustawy, na podstawie którego prowadzi przetarg, konkurs ofert poprzedzających umowę czy licytację. Korzystanie z wyszukiwarki ogłoszeń na portalu komunikaty.pl umożliwia bieżące śledzenie aktualnych przetargów w ramach zamówień publicznych, zapytań ofertowych i konkursów bez konieczności przeglądania Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych zleceniodawców.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną ETAP I - BUDYNEK "A" na działce nr 968/11 w miejscowości Siedliska, gmina Tuchów

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Al. Zamkowa i ul. Pilska w Wieleniu- II etap (II przetarg)

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Leśnica - Modernizacja drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej wraz z budową kanalizacji deszczowej

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dobra - monitoring

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Przebudowa drogi w ul. Braci Hofmannów na odcinku od ul. Tunelowej do drogi 3KD-L oraz w sięgaczu ul. Braci Hofmannów

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Rozwój infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na terenie Gminy Gorzkowice

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Rozbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Żarkach Wielkich

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: ,,Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sędziejowice''

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach – Stworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa po stronie północnej od przystanku Glinnik do ul. Kamedulskiej - zadanie realizowane w ramach programu budowy chodników

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Jak znaleźć przetargi?

Zleceniodawcami przetargów, których dotyczą ogłoszenia są między innymi urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe czy sądy. Przetargi mają formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W serwisie komunikaty.pl, dla ułatwienia wyszukiwania, zostały one podzielone na: przetargi dotyczące dostaw, przetargi dotyczące usług i przetargi na roboty budowlane. Serwis komunikaty.pl umożliwia bezpłatne, łatwe i szybkie wyszukiwanie ofert ogólnopolskich i lokalnych przetargów.

Dzięki temu, że jesteśmy największą grupą medialną w Polsce, możemy zaoferować najszerszą bazę ogłoszeń dotyczących przetargów z całego kraju. Intuicyjna wyszukiwarka pozwala filtrować wyniki dotyczące przetargów po kryteriach, jakimi są między innymi: województwo, miejscowość, numer zamówienia, data publikacji, data przetargu, tryb postępowania, branża, kategoria ogłoszeniodawcy i wiele innych. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń dotyczących przetargów, konkursów ofert i licytacji, poznasz ich pełną treść. Dzięki codziennym uaktualnieniom serwisu komunikaty.pl, żadne ogłoszenie nie umknie zainteresowanym.