Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Ustawa prawo zamówień publicznych precyzyjnie określa prawa i obowiązki zamawiającego oraz ubiegającego się o zamówienie w przetargach publicznych. Każdy zamawiający zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma obowiązek poinformować o tym w ogłoszeniu o zamówieniu. Powinien on jednocześnie wskazać przepis Ustawy, na podstawie którego prowadzi przetarg, konkurs ofert poprzedzających umowę czy licytację. Korzystanie z wyszukiwarki ogłoszeń na portalu komunikaty.pl umożliwia bieżące śledzenie aktualnych przetargów w ramach zamówień publicznych, zapytań ofertowych i konkursów bez konieczności przeglądania Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych zleceniodawców.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Budowa kładki pieszej wraz z dojściami na rzece Wapienica w Bielsku-Białej

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Remont drogi powiatowej nr 1539 D Miłoszyce – Dziuplina - Jelcz-Laskowice długość 2,050 km 1+040 – 1+770, 2+410 – 3+730

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kładki żelbetonowej o nośności do 15 t przez rzekę Wisłokę”.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej nr 2468P (ul. Główna) w miejscowości Biernatki

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dmosin

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Sprawowanie nadzoru budowlanego w zakresie wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją umów i robót realizowanych przez Wydział Infrastruktury Miejskiej”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy połączenia węzła trasy S10 Toruń – Podgórz ( ETAP I) oraz budowy Trasy Staromostowej (ETAP II)

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) dla Gminy Miejskiej Wągrowiec

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ul. Traktorzystów

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Wykonanie zamiennej dokumentacji PAB i PZT z uwzględnieniem projektu przebudowy ulicy Frycza-Modrzewskiego w Bytomiu oraz uzyskanie ostatecznej decyzji zmieniającej decyzję ZRID nr 10/2019

Przetargi Przetargi na usługi

Jak znaleźć przetargi?

Zleceniodawcami przetargów, których dotyczą ogłoszenia są między innymi urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe czy sądy. Przetargi mają formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W serwisie komunikaty.pl, dla ułatwienia wyszukiwania, zostały one podzielone na: przetargi dotyczące dostaw, przetargi dotyczące usług i przetargi na roboty budowlane. Serwis komunikaty.pl umożliwia bezpłatne, łatwe i szybkie wyszukiwanie ofert ogólnopolskich i lokalnych przetargów.

Dzięki temu, że jesteśmy największą grupą medialną w Polsce, możemy zaoferować najszerszą bazę ogłoszeń dotyczących przetargów z całego kraju. Intuicyjna wyszukiwarka pozwala filtrować wyniki dotyczące przetargów po kryteriach, jakimi są między innymi: województwo, miejscowość, numer zamówienia, data publikacji, data przetargu, tryb postępowania, branża, kategoria ogłoszeniodawcy i wiele innych. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń dotyczących przetargów, konkursów ofert i licytacji, poznasz ich pełną treść. Dzięki codziennym uaktualnieniom serwisu komunikaty.pl, żadne ogłoszenie nie umknie zainteresowanym.