Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Ustawa prawo zamówień publicznych precyzyjnie określa prawa i obowiązki zamawiającego oraz ubiegającego się o zamówienie w przetargach publicznych. Każdy zamawiający zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma obowiązek poinformować o tym w ogłoszeniu o zamówieniu. Powinien on jednocześnie wskazać przepis Ustawy, na podstawie którego prowadzi przetarg, konkurs ofert poprzedzających umowę czy licytację. Korzystanie z wyszukiwarki ogłoszeń na portalu komunikaty.pl umożliwia bieżące śledzenie aktualnych przetargów w ramach zamówień publicznych, zapytań ofertowych i konkursów bez konieczności przeglądania Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych zleceniodawców.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Dostawa materiałów biurowych oraz papieru do drukarek i kserokopiarek

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH ,PAPIERU TOALETOWEGO, CZYŚCIWA Z PODZIAŁEEM NA 2 ZADANIA DLA POTRZEB SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PUŁAWACH.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zakup i sukcesywna dostawa: papieru krepowanego, włókniny, rękawów, testów, preparatów i akcesoriów stosowanych w procesie dekontaminacji na potrzeby w SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa papieru ksero, rolek kasowych, etykiet termicznych, kopert, płyt dla potrzeb Jednostek USK 1.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Dostawa materiałów biurowych i papieru kserograficznego dla Urzędu Miejskiego w Słupsku”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa papieru

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zakup materiałów biurowych w Urzędzie Miasta Katowice w 2024 roku (V części)

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa papieru

Przetargi Przetargi na dostawę

Jak znaleźć przetargi?

Zleceniodawcami przetargów, których dotyczą ogłoszenia są między innymi urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe czy sądy. Przetargi mają formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W serwisie komunikaty.pl, dla ułatwienia wyszukiwania, zostały one podzielone na: przetargi dotyczące dostaw, przetargi dotyczące usług i przetargi na roboty budowlane. Serwis komunikaty.pl umożliwia bezpłatne, łatwe i szybkie wyszukiwanie ofert ogólnopolskich i lokalnych przetargów.

Dzięki temu, że jesteśmy największą grupą medialną w Polsce, możemy zaoferować najszerszą bazę ogłoszeń dotyczących przetargów z całego kraju. Intuicyjna wyszukiwarka pozwala filtrować wyniki dotyczące przetargów po kryteriach, jakimi są między innymi: województwo, miejscowość, numer zamówienia, data publikacji, data przetargu, tryb postępowania, branża, kategoria ogłoszeniodawcy i wiele innych. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń dotyczących przetargów, konkursów ofert i licytacji, poznasz ich pełną treść. Dzięki codziennym uaktualnieniom serwisu komunikaty.pl, żadne ogłoszenie nie umknie zainteresowanym.