Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Ustawa prawo zamówień publicznych precyzyjnie określa prawa i obowiązki zamawiającego oraz ubiegającego się o zamówienie w przetargach publicznych. Każdy zamawiający zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma obowiązek poinformować o tym w ogłoszeniu o zamówieniu. Powinien on jednocześnie wskazać przepis Ustawy, na podstawie którego prowadzi przetarg, konkurs ofert poprzedzających umowę czy licytację. Korzystanie z wyszukiwarki ogłoszeń na portalu komunikaty.pl umożliwia bieżące śledzenie aktualnych przetargów w ramach zamówień publicznych, zapytań ofertowych i konkursów bez konieczności przeglądania Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych zleceniodawców.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Modernizacja boiska sportowego w Sobolewie – dostawa sztucznej trawy

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Modernizacja boiska w LXX LO przy ul. Dembowskiego 1

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Modernizacja boiska sportowego w Sobolewie – dostawa sztucznej trawy

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Remont placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 w Jaworznie przy ul. Nauczycielskiej 20

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Gminnego Przedszkola w Szaflarach”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Modernizacja boiska do piłki nożnej w miejscowości Inowłódz

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: DOSTAWA MATERIAŁÓW I USŁUG DLA POTRZEB BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA PRZEJEZDNOŚCI DRÓG O NAWIERZCHNI NIEULEPSZONEJ W 2024/2025 ROKU

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa kruszywa na drogi gminne

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa piasku i betonu konstrukcyjnego dla Łużyckiego Centrum Recyklingu Sp. z o.o.

Przetargi Przetargi na dostawę

Jak znaleźć przetargi?

Zleceniodawcami przetargów, których dotyczą ogłoszenia są między innymi urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe czy sądy. Przetargi mają formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W serwisie komunikaty.pl, dla ułatwienia wyszukiwania, zostały one podzielone na: przetargi dotyczące dostaw, przetargi dotyczące usług i przetargi na roboty budowlane. Serwis komunikaty.pl umożliwia bezpłatne, łatwe i szybkie wyszukiwanie ofert ogólnopolskich i lokalnych przetargów.

Dzięki temu, że jesteśmy największą grupą medialną w Polsce, możemy zaoferować najszerszą bazę ogłoszeń dotyczących przetargów z całego kraju. Intuicyjna wyszukiwarka pozwala filtrować wyniki dotyczące przetargów po kryteriach, jakimi są między innymi: województwo, miejscowość, numer zamówienia, data publikacji, data przetargu, tryb postępowania, branża, kategoria ogłoszeniodawcy i wiele innych. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń dotyczących przetargów, konkursów ofert i licytacji, poznasz ich pełną treść. Dzięki codziennym uaktualnieniom serwisu komunikaty.pl, żadne ogłoszenie nie umknie zainteresowanym.