Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Ustawa prawo zamówień publicznych precyzyjnie określa prawa i obowiązki zamawiającego oraz ubiegającego się o zamówienie w przetargach publicznych. Każdy zamawiający zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma obowiązek poinformować o tym w ogłoszeniu o zamówieniu. Powinien on jednocześnie wskazać przepis Ustawy, na podstawie którego prowadzi przetarg, konkurs ofert poprzedzających umowę czy licytację. Korzystanie z wyszukiwarki ogłoszeń na portalu komunikaty.pl umożliwia bieżące śledzenie aktualnych przetargów w ramach zamówień publicznych, zapytań ofertowych i konkursów bez konieczności przeglądania Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych zleceniodawców.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: „Dostawa odzieży roboczej, obuwia i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowie – II postępowanie”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: SZP.281.9.2024 – Dostawa rękawic specjalistycznych dla Instytutu „CZMP”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Sukcesywna dostawa rękawic chirurgicznych.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zakup i dostawa rękawic

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa rękawic chirurgicznych i specjalistycznych

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa pojazdu ciężarowego z zabudową asenizacyjną do wywozu nieczystości płynnych

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zakup i dostawa materiałów do utrzymania czystości I

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa środków czystości dla placówek oświatowych w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa artykułów i środków do utrzymania higieny i czystości na potrzeby Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa rękawic medycznych jednorazowego użytku

Przetargi Przetargi na dostawę

Jak znaleźć przetargi?

Zleceniodawcami przetargów, których dotyczą ogłoszenia są między innymi urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe czy sądy. Przetargi mają formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W serwisie komunikaty.pl, dla ułatwienia wyszukiwania, zostały one podzielone na: przetargi dotyczące dostaw, przetargi dotyczące usług i przetargi na roboty budowlane. Serwis komunikaty.pl umożliwia bezpłatne, łatwe i szybkie wyszukiwanie ofert ogólnopolskich i lokalnych przetargów.

Dzięki temu, że jesteśmy największą grupą medialną w Polsce, możemy zaoferować najszerszą bazę ogłoszeń dotyczących przetargów z całego kraju. Intuicyjna wyszukiwarka pozwala filtrować wyniki dotyczące przetargów po kryteriach, jakimi są między innymi: województwo, miejscowość, numer zamówienia, data publikacji, data przetargu, tryb postępowania, branża, kategoria ogłoszeniodawcy i wiele innych. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń dotyczących przetargów, konkursów ofert i licytacji, poznasz ich pełną treść. Dzięki codziennym uaktualnieniom serwisu komunikaty.pl, żadne ogłoszenie nie umknie zainteresowanym.