Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Ustawa prawo zamówień publicznych precyzyjnie określa prawa i obowiązki zamawiającego oraz ubiegającego się o zamówienie w przetargach publicznych. Każdy zamawiający zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma obowiązek poinformować o tym w ogłoszeniu o zamówieniu. Powinien on jednocześnie wskazać przepis Ustawy, na podstawie którego prowadzi przetarg, konkurs ofert poprzedzających umowę czy licytację. Korzystanie z wyszukiwarki ogłoszeń na portalu komunikaty.pl umożliwia bieżące śledzenie aktualnych przetargów w ramach zamówień publicznych, zapytań ofertowych i konkursów bez konieczności przeglądania Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych zleceniodawców.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzierady część 1 (Edycja 2)."

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Świadczenie usług warsztatowych w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw pojazdów eksploatowanych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie z podziałem na 2 zadania

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK 39 w m. Bukowa Śląska”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Remont ścian fundamentowych - hydroizolacja w budynku Przedszkola nr 145 przy ul. Goszczyńskiego 17a w Warszawie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa drogi gminnej kl.D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyż. drogi powiat.nr 1387K km 8+233 oraz budową skrzyż. drogi powiat.nr 1384Kw km 15+106 w m. Szerzyny, gm.Szerzyny (dokończenie2)

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa i montaż 10 wiat na wskazanych przez Zamawiającego przystankach Warszawskiego Transportu Publicznego

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Prowadzenie i obsługa bankowa budżetu Powiatu Kutnowskiego oraz podległych mu jednostek i służb powiatowych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Powiatu Kutnowskiego

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: DOSTAWA ŁÓŻEK ELEKTRYCZNYCH Z WYPOSAŻENIEM DLA SZPITALA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Ubezpieczenie pojazdów Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej z województwa podkarpackiego

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: ŚWIADCZENIE USŁUG RATOWNICTWA WODNEGO W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "WODNE OGRODY" W WEJHEROWIE W 2024 ROKU

Przetargi Przetargi na usługi

Jak znaleźć przetargi?

Zleceniodawcami przetargów, których dotyczą ogłoszenia są między innymi urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe czy sądy. Przetargi mają formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W serwisie komunikaty.pl, dla ułatwienia wyszukiwania, zostały one podzielone na: przetargi dotyczące dostaw, przetargi dotyczące usług i przetargi na roboty budowlane. Serwis komunikaty.pl umożliwia bezpłatne, łatwe i szybkie wyszukiwanie ofert ogólnopolskich i lokalnych przetargów.

Dzięki temu, że jesteśmy największą grupą medialną w Polsce, możemy zaoferować najszerszą bazę ogłoszeń dotyczących przetargów z całego kraju. Intuicyjna wyszukiwarka pozwala filtrować wyniki dotyczące przetargów po kryteriach, jakimi są między innymi: województwo, miejscowość, numer zamówienia, data publikacji, data przetargu, tryb postępowania, branża, kategoria ogłoszeniodawcy i wiele innych. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń dotyczących przetargów, konkursów ofert i licytacji, poznasz ich pełną treść. Dzięki codziennym uaktualnieniom serwisu komunikaty.pl, żadne ogłoszenie nie umknie zainteresowanym.