Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Baza przetargów komunikaty.pl zawiera prawie kompletne zestawienie zamówień publicznych, jakie ukazują się na terenie Polski. To gwarancja, że nie pominą Państwo żadnej interesującej oferty. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dziedziny gospodarki i codziennie aktualizujemy ofertę.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Usługa kompleksowego świadczenia usług szkoleniowych, hotelarskich i restauracyjnych na potrzeby dwóch 2-dniowych warsztatów teoretyczno-praktycznych pod hasłem „Dostępność w rewitalizacji (…)”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa i montaż elementów małej architektury w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ulicy 3 Maja w Sosnowcu”.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Opracowanie dok. projektowej na budowę odcinka kanalizacji deszczowej od projektowanej studni D35 do istniejącego rowu w rejonie ul. Stołecznej w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Przebudowa drogi powiatowej Nr 4017 W Barak- Sadek- Stacja PKP Szydłowiec w miejscowości Barak

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Przebudowa dróg powiatowych nr 1091K i 1108K w miejscowościach Bogucin Duży, Pazurek, Jaroszowiec

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: II i III etap rewitalizacji zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze. Wiadukty w ciągu al. Korfantego nad DK88 i torami PKP.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Przygotowanie i wydawanie posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie w okresie 12 miesięcy od września 2022r. do września 2023r. ”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Kompl. dost. energii elektr. obej. sprz. energii elekt. oraz św. usł. dystr. energii elekt. na pot. ZDiTM w Szczecinie dla punktów poboru energii zasilanych z systemu dystrybucyjnego PKP Energetyka

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu” w zakresie: ,,Przebudowy kolidujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Krapkowickiej”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Jak znaleźć przetargi?

Każdego dnia instytucje z całego kraju uruchamiają nowe przetargi w ramach zamówień publicznych czy zapytań ofertowych. Mają one formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą podzielonych przez nas na: dostaw, usług i roboty budowlane. Zleceniodawcami są m.in. urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe, sądy i komornicy. Ręczne poszukiwanie postępowań na stronach urzędowych czy prywatnych instytucji jest jednak bardzo czasochłonne i trudne. Monitorowanie na bieżąco informacji dostępnych np. w Biuletynie Informacji Publicznej, może być niemożliwe przy codziennych obowiązkach zawodowych.

Dzięki serwisowi Komunikaty.pl znacznie łatwiej poznają Państwo oferty ogólnopolskich i lokalnych przetargów. To kompletna baza, która ma intuicyjną wyszukiwarkę. Mogą Państwo ograniczyć wyniki wyłącznie do tych interesujących dla was. Możliwości filtrowania jest wiele, m.in. branża, data publikacji czy złożenia dokumentacji, lokalizację inwestora i realizacji przetargu oraz kategoria ogłoszeniodawcy. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń i wybraniu interesującego, poznasz najważniejsze informacje i jego pełną treść.