Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Baza przetargów komunikaty.pl zawiera prawie kompletne zestawienie zamówień publicznych, jakie ukazują się na terenie Polski. To gwarancja, że nie pominą Państwo żadnej interesującej oferty. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dziedziny gospodarki i codziennie aktualizujemy ofertę.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Dostawa dwóch autobusów

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej wraz z budową miejsc postojowych i infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Fałków

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pleszewie

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie w roku 2024

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Świadczenie usług przewozowych w ramach gminnych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym w 2024 roku

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Skórnice -etap II

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pleszewie

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Świadczenie usług ochrony i dozoru parkingu podziemnego zlokalizowanego przy Węźle Integracyjnym Gdynia Chylonia.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Kompleksowe utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego, przejść podziemnych i kładek stanowiących własność Gminy Bytom w 2024r."

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej – drogi gminnej (nr 890000P) ...

Przetargi Przetargi na usługi

Jak znaleźć przetargi?

Każdego dnia instytucje z całego kraju uruchamiają nowe przetargi w ramach zamówień publicznych czy zapytań ofertowych. Mają one formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą podzielonych przez nas na: dostaw, usług i roboty budowlane. Zleceniodawcami są m.in. urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe, sądy i komornicy. Ręczne poszukiwanie postępowań na stronach urzędowych czy prywatnych instytucji jest jednak bardzo czasochłonne i trudne. Monitorowanie na bieżąco informacji dostępnych np. w Biuletynie Informacji Publicznej, może być niemożliwe przy codziennych obowiązkach zawodowych.

Dzięki serwisowi Komunikaty.pl znacznie łatwiej poznają Państwo oferty ogólnopolskich i lokalnych przetargów. To kompletna baza, która ma intuicyjną wyszukiwarkę. Mogą Państwo ograniczyć wyniki wyłącznie do tych interesujących dla was. Możliwości filtrowania jest wiele, m.in. branża, data publikacji czy złożenia dokumentacji, lokalizację inwestora i realizacji przetargu oraz kategoria ogłoszeniodawcy. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń i wybraniu interesującego, poznasz najważniejsze informacje i jego pełną treść.