Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Baza przetargów komunikaty.pl zawiera prawie kompletne zestawienie zamówień publicznych, jakie ukazują się na terenie Polski. To gwarancja, że nie pominą Państwo żadnej interesującej oferty. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dziedziny gospodarki i codziennie aktualizujemy ofertę.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Maków Podhalański w roku 2023.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Rozbudowa ulicy Plac Dworcowy w Łebie wraz z ulicami przyległymi

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem dotyczącym przebudowy drogi powiatowej nr 3105G poprzez budowę chodnika w Dąbrówce Malborskiej na odcinku PKP - cmentarz

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie w 2023 roku

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Budowa drogi gminnej NR 141508N, ulicy Wojska Polskiego w Olecku (dworzec PKP i PKS) wraz z budową drogi gminnej na dz. o nr 1188/100 oraz 1188/101 w obr. Olecko 0002.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Wykonanie usługi ochrony fizycznej mienia i osób oraz monitoringu elektronicznego i serwisowania systemów alarmowych (SSWiN) w obiektach Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Murów

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dokończenie robót budowlanych w zakresie pawilonu w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ulicy 3 Maja w Sosnowcu”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Modernizacja dróg we wsiach Szwecja, Dobino, Dzikowo, Łąki, Chwiram kolonia Probostwo

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie w 2023 roku

Przetargi Przetargi na usługi

Jak znaleźć przetargi?

Każdego dnia instytucje z całego kraju uruchamiają nowe przetargi w ramach zamówień publicznych czy zapytań ofertowych. Mają one formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą podzielonych przez nas na: dostaw, usług i roboty budowlane. Zleceniodawcami są m.in. urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe, sądy i komornicy. Ręczne poszukiwanie postępowań na stronach urzędowych czy prywatnych instytucji jest jednak bardzo czasochłonne i trudne. Monitorowanie na bieżąco informacji dostępnych np. w Biuletynie Informacji Publicznej, może być niemożliwe przy codziennych obowiązkach zawodowych.

Dzięki serwisowi Komunikaty.pl znacznie łatwiej poznają Państwo oferty ogólnopolskich i lokalnych przetargów. To kompletna baza, która ma intuicyjną wyszukiwarkę. Mogą Państwo ograniczyć wyniki wyłącznie do tych interesujących dla was. Możliwości filtrowania jest wiele, m.in. branża, data publikacji czy złożenia dokumentacji, lokalizację inwestora i realizacji przetargu oraz kategoria ogłoszeniodawcy. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń i wybraniu interesującego, poznasz najważniejsze informacje i jego pełną treść.