Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Baza przetargów komunikaty.pl zawiera prawie kompletne zestawienie zamówień publicznych, jakie ukazują się na terenie Polski. To gwarancja, że nie pominą Państwo żadnej interesującej oferty. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dziedziny gospodarki i codziennie aktualizujemy ofertę.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z kompleksowego podejścia do rozwoju produktu i start-upu

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 409 W M. KRAPKOWICE

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa Szpitala oraz wykonanie audytu bezpieczeństwa systemów IT

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Osuszanie ścian piwnic budynku pałacowego Zakładu Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa sprzętu i oprogramowania związana z realizacją projektów w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” oraz „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Katowickiej 20

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Usługi usuwania śliskości zimowej i odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu Człuchowskiego w sezonie 2022/2023

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: NAPRAWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 942 W MIEJSCOWOŚCI SZCZYRK OD KM 25+310 DO KM 26+664 ORAZ OD KM 29+570 DO KM 31+940.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych, wystawienniczych oraz gadżetów dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2021-2027.

Przetargi Przetargi na dostawę

Jak znaleźć przetargi?

Każdego dnia instytucje z całego kraju uruchamiają nowe przetargi w ramach zamówień publicznych czy zapytań ofertowych. Mają one formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą podzielonych przez nas na: dostaw, usług i roboty budowlane. Zleceniodawcami są m.in. urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe, sądy i komornicy. Ręczne poszukiwanie postępowań na stronach urzędowych czy prywatnych instytucji jest jednak bardzo czasochłonne i trudne. Monitorowanie na bieżąco informacji dostępnych np. w Biuletynie Informacji Publicznej, może być niemożliwe przy codziennych obowiązkach zawodowych.

Dzięki serwisowi Komunikaty.pl znacznie łatwiej poznają Państwo oferty ogólnopolskich i lokalnych przetargów. To kompletna baza, która ma intuicyjną wyszukiwarkę. Mogą Państwo ograniczyć wyniki wyłącznie do tych interesujących dla was. Możliwości filtrowania jest wiele, m.in. branża, data publikacji czy złożenia dokumentacji, lokalizację inwestora i realizacji przetargu oraz kategoria ogłoszeniodawcy. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń i wybraniu interesującego, poznasz najważniejsze informacje i jego pełną treść.