Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Ustawa prawo zamówień publicznych precyzyjnie określa prawa i obowiązki zamawiającego oraz ubiegającego się o zamówienie w przetargach publicznych. Każdy zamawiający zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma obowiązek poinformować o tym w ogłoszeniu o zamówieniu. Powinien on jednocześnie wskazać przepis Ustawy, na podstawie którego prowadzi przetarg, konkurs ofert poprzedzających umowę czy licytację. Korzystanie z wyszukiwarki ogłoszeń na portalu komunikaty.pl umożliwia bieżące śledzenie aktualnych przetargów w ramach zamówień publicznych, zapytań ofertowych i konkursów bez konieczności przeglądania Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych zleceniodawców.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dobra - monitoring

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa zboża paszowego dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP-PIB w Biebrzy oddział w Poznaniu

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę z budową dróg gminnych.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Przebudowa drogi gminnej nr 112119R w miejscowości Przedmieście Czudeckie polegająca na budowie chodnika wraz z elementami odwadniającymi – etap II

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Malowanie pomieszczeń biurowych, korytarzy oraz pomieszczeń piwnicznych w budynku ITP-PIB oddział w Poznaniu

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Naprawa odpływów rynnowych wraz z montażem zbiorników odpływowych w budynku naukowym ITP-PIB oddział w Poznaniu

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Wymiana drzwi i okien w budynkach ITP-PIB oddział w Poznaniu

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Prace konserwatorskie i restauratorskie przy 5 rzeźbach piaskowcowych wraz z cokołami znajdującymi się na terenie Muzeum Łazienki Królewskie wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Prace remontowe w budynku ITP-PIB w Bydgoszczy

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Usługi rolnicze - siew kukurydzy w Zakładzie Doświadczalnym ITP-PIB w Biebrzy oddział w Falentach i w Poznaniu

Przetargi Przetargi na usługi

Jak znaleźć przetargi?

Zleceniodawcami przetargów, których dotyczą ogłoszenia są między innymi urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe czy sądy. Przetargi mają formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W serwisie komunikaty.pl, dla ułatwienia wyszukiwania, zostały one podzielone na: przetargi dotyczące dostaw, przetargi dotyczące usług i przetargi na roboty budowlane. Serwis komunikaty.pl umożliwia bezpłatne, łatwe i szybkie wyszukiwanie ofert ogólnopolskich i lokalnych przetargów.

Dzięki temu, że jesteśmy największą grupą medialną w Polsce, możemy zaoferować najszerszą bazę ogłoszeń dotyczących przetargów z całego kraju. Intuicyjna wyszukiwarka pozwala filtrować wyniki dotyczące przetargów po kryteriach, jakimi są między innymi: województwo, miejscowość, numer zamówienia, data publikacji, data przetargu, tryb postępowania, branża, kategoria ogłoszeniodawcy i wiele innych. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń dotyczących przetargów, konkursów ofert i licytacji, poznasz ich pełną treść. Dzięki codziennym uaktualnieniom serwisu komunikaty.pl, żadne ogłoszenie nie umknie zainteresowanym.