Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Ustawa prawo zamówień publicznych precyzyjnie określa prawa i obowiązki zamawiającego oraz ubiegającego się o zamówienie w przetargach publicznych. Każdy zamawiający zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma obowiązek poinformować o tym w ogłoszeniu o zamówieniu. Powinien on jednocześnie wskazać przepis Ustawy, na podstawie którego prowadzi przetarg, konkurs ofert poprzedzających umowę czy licytację. Korzystanie z wyszukiwarki ogłoszeń na portalu komunikaty.pl umożliwia bieżące śledzenie aktualnych przetargów w ramach zamówień publicznych, zapytań ofertowych i konkursów bez konieczności przeglądania Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych zleceniodawców.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Remont dróg gminnych w Milanówku

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz – przebudowa istniejącego chodnika na ścieżkę rowerową w m. Borzykowo

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: "Koszenie traw na poboczach dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku"

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bujny”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa drogi gminnej w m. Wrociszów

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina – Kórnik w m. Świątniki

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Remont drogi wojewódzkiej nr 577 wraz ze ścieżką rowerową od km 0+100 do km 5+143, odcinek Łąck – Zdwórz – nr postępowania 017/24

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Geodezyjne wydzielenie działek zajętych pod drogi powiatowe oraz sporządzenie dokumentacji do regulacji stanu prawnego na rzecz Powiatu Częstochowskiego – 6 części”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2939S w Poniszowicach

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Świadczenie usług transportowych na potrzeby organizacji wizyt studyjnych

Przetargi Przetargi na usługi

Jak znaleźć przetargi?

Zleceniodawcami przetargów, których dotyczą ogłoszenia są między innymi urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe czy sądy. Przetargi mają formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W serwisie komunikaty.pl, dla ułatwienia wyszukiwania, zostały one podzielone na: przetargi dotyczące dostaw, przetargi dotyczące usług i przetargi na roboty budowlane. Serwis komunikaty.pl umożliwia bezpłatne, łatwe i szybkie wyszukiwanie ofert ogólnopolskich i lokalnych przetargów.

Dzięki temu, że jesteśmy największą grupą medialną w Polsce, możemy zaoferować najszerszą bazę ogłoszeń dotyczących przetargów z całego kraju. Intuicyjna wyszukiwarka pozwala filtrować wyniki dotyczące przetargów po kryteriach, jakimi są między innymi: województwo, miejscowość, numer zamówienia, data publikacji, data przetargu, tryb postępowania, branża, kategoria ogłoszeniodawcy i wiele innych. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń dotyczących przetargów, konkursów ofert i licytacji, poznasz ich pełną treść. Dzięki codziennym uaktualnieniom serwisu komunikaty.pl, żadne ogłoszenie nie umknie zainteresowanym.