Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Ustawa prawo zamówień publicznych precyzyjnie określa prawa i obowiązki zamawiającego oraz ubiegającego się o zamówienie w przetargach publicznych. Każdy zamawiający zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma obowiązek poinformować o tym w ogłoszeniu o zamówieniu. Powinien on jednocześnie wskazać przepis Ustawy, na podstawie którego prowadzi przetarg, konkurs ofert poprzedzających umowę czy licytację. Korzystanie z wyszukiwarki ogłoszeń na portalu komunikaty.pl umożliwia bieżące śledzenie aktualnych przetargów w ramach zamówień publicznych, zapytań ofertowych i konkursów bez konieczności przeglądania Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych zleceniodawców.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Dostawa materiałów do sterylizacji.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: SZP/242-029/2024, Adaptacja budynku C-20 przy ul. Józefa Hoene – Wrońskiego 13c we Wrocławiu na potrzeby Wydziału Medycznego

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Przebudowa pawilonu „B” na terenie Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi – etap III

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa sprzętu do bronchonawigacji

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych oraz dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Koronowo w roku 2024

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa sprzętu medycznego

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: "Dostawa ambulansu dla zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) wraz z dodatkowym wyposażeniem na potrzeby szpitala "Olmedica" w Olecku"

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn. Pediatria Plus – dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardów opieki pediatrycznej.. (ZP-08/24)

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa nici oraz sprzętu jednorazowego dla Bloku Operacyjnego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: DOSTAWA SPRZĘTU WYKORZYSTYWANEGO DO ARTROSKOPII DLA SPZZOZ W SIERPCU

Przetargi Przetargi na dostawę

Jak znaleźć przetargi?

Zleceniodawcami przetargów, których dotyczą ogłoszenia są między innymi urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe czy sądy. Przetargi mają formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W serwisie komunikaty.pl, dla ułatwienia wyszukiwania, zostały one podzielone na: przetargi dotyczące dostaw, przetargi dotyczące usług i przetargi na roboty budowlane. Serwis komunikaty.pl umożliwia bezpłatne, łatwe i szybkie wyszukiwanie ofert ogólnopolskich i lokalnych przetargów.

Dzięki temu, że jesteśmy największą grupą medialną w Polsce, możemy zaoferować najszerszą bazę ogłoszeń dotyczących przetargów z całego kraju. Intuicyjna wyszukiwarka pozwala filtrować wyniki dotyczące przetargów po kryteriach, jakimi są między innymi: województwo, miejscowość, numer zamówienia, data publikacji, data przetargu, tryb postępowania, branża, kategoria ogłoszeniodawcy i wiele innych. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń dotyczących przetargów, konkursów ofert i licytacji, poznasz ich pełną treść. Dzięki codziennym uaktualnieniom serwisu komunikaty.pl, żadne ogłoszenie nie umknie zainteresowanym.