Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Baza przetargów komunikaty.pl zawiera prawie kompletne zestawienie zamówień publicznych, jakie ukazują się na terenie Polski. To gwarancja, że nie pominą Państwo żadnej interesującej oferty. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dziedziny gospodarki i codziennie aktualizujemy ofertę.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: " sukcesywna 12 miesięczna dostawa mięsa, drobiu i wędlin dla SPZOZ w Wolsztynie”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Roboty związane z odwodnieniem pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego w 2023 roku.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa ul. J. Matejki i ul. M. Reja w Dęblinie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Usługi hotelarskie dla Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Wyk. w formule zaprojektuj i wybud. zad. inwest.: Modernizacja i rozbud. hali techn. oraz dost. jej do prowadzenia badań z wykorzyst. pieca zasilanego wodorem wraz z niezbędnymi bud. i instal. wewn.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Wykonanie okresowych kontroli rocznych i pięcioletnich stanu technicznego budynków i budowli dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział CZOK, w tym: Część I; Część II; Część III; Część IV

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa i montaż urządzeń do modernizacji cyfrowej sieci Nexus miksera Crescendo w Oddziale Terenowym Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Usługi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez udrożnienie Drwiny Długiej w km 3+000 - 3+900

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Jak znaleźć przetargi?

Każdego dnia instytucje z całego kraju uruchamiają nowe przetargi w ramach zamówień publicznych czy zapytań ofertowych. Mają one formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą podzielonych przez nas na: dostaw, usług i roboty budowlane. Zleceniodawcami są m.in. urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe, sądy i komornicy. Ręczne poszukiwanie postępowań na stronach urzędowych czy prywatnych instytucji jest jednak bardzo czasochłonne i trudne. Monitorowanie na bieżąco informacji dostępnych np. w Biuletynie Informacji Publicznej, może być niemożliwe przy codziennych obowiązkach zawodowych.

Dzięki serwisowi Komunikaty.pl znacznie łatwiej poznają Państwo oferty ogólnopolskich i lokalnych przetargów. To kompletna baza, która ma intuicyjną wyszukiwarkę. Mogą Państwo ograniczyć wyniki wyłącznie do tych interesujących dla was. Możliwości filtrowania jest wiele, m.in. branża, data publikacji czy złożenia dokumentacji, lokalizację inwestora i realizacji przetargu oraz kategoria ogłoszeniodawcy. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń i wybraniu interesującego, poznasz najważniejsze informacje i jego pełną treść.