Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Ustawa prawo zamówień publicznych precyzyjnie określa prawa i obowiązki zamawiającego oraz ubiegającego się o zamówienie w przetargach publicznych. Każdy zamawiający zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma obowiązek poinformować o tym w ogłoszeniu o zamówieniu. Powinien on jednocześnie wskazać przepis Ustawy, na podstawie którego prowadzi przetarg, konkurs ofert poprzedzających umowę czy licytację. Korzystanie z wyszukiwarki ogłoszeń na portalu komunikaty.pl umożliwia bieżące śledzenie aktualnych przetargów w ramach zamówień publicznych, zapytań ofertowych i konkursów bez konieczności przeglądania Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych zleceniodawców.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul.Składowej 5 w Boruszowicach (formuła zaprojektuj-wybuduj)

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: DOSTAWA TABLETÓW DLA RADNYCH ORAZ STAROSTWA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: PN 05/02/2024 – serwis klimatyzacji

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Świadczenie usług dotyczących wykonywania prac geodezyjnych w ramach zadań własnych realizowanych przez Powiat Bielski

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Zagospodarowanie budynku po byłej szkole podstawowej na potrzeby administracyjne

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Budowa i przebudowa dróg gminnych - gmina Kłecko

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa nici oraz sprzętu jednorazowego dla Bloku Operacyjnego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Przetargi Przetargi na dostawę

Jak znaleźć przetargi?

Zleceniodawcami przetargów, których dotyczą ogłoszenia są między innymi urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe czy sądy. Przetargi mają formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W serwisie komunikaty.pl, dla ułatwienia wyszukiwania, zostały one podzielone na: przetargi dotyczące dostaw, przetargi dotyczące usług i przetargi na roboty budowlane. Serwis komunikaty.pl umożliwia bezpłatne, łatwe i szybkie wyszukiwanie ofert ogólnopolskich i lokalnych przetargów.

Dzięki temu, że jesteśmy największą grupą medialną w Polsce, możemy zaoferować najszerszą bazę ogłoszeń dotyczących przetargów z całego kraju. Intuicyjna wyszukiwarka pozwala filtrować wyniki dotyczące przetargów po kryteriach, jakimi są między innymi: województwo, miejscowość, numer zamówienia, data publikacji, data przetargu, tryb postępowania, branża, kategoria ogłoszeniodawcy i wiele innych. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń dotyczących przetargów, konkursów ofert i licytacji, poznasz ich pełną treść. Dzięki codziennym uaktualnieniom serwisu komunikaty.pl, żadne ogłoszenie nie umknie zainteresowanym.