Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Ustawa prawo zamówień publicznych precyzyjnie określa prawa i obowiązki zamawiającego oraz ubiegającego się o zamówienie w przetargach publicznych. Każdy zamawiający zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma obowiązek poinformować o tym w ogłoszeniu o zamówieniu. Powinien on jednocześnie wskazać przepis Ustawy, na podstawie którego prowadzi przetarg, konkurs ofert poprzedzających umowę czy licytację. Korzystanie z wyszukiwarki ogłoszeń na portalu komunikaty.pl umożliwia bieżące śledzenie aktualnych przetargów w ramach zamówień publicznych, zapytań ofertowych i konkursów bez konieczności przeglądania Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych zleceniodawców.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa ul. Długiej od Alei Wojska Polskiego do ul. Bohaterów Katynia

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do: -Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu, -Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Piasku

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Badanie osób zatrzymanych przez Policję, w tym doprowadzonych do wytrzeźwienia na terenie działania jednostek Policji województwa łódzkiego oraz pobieranie próbki krwi.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz konwojowania wartości pieniężnych na potrzeby LPGK Sp. z o. o.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa ul. Zakopiańskiej i ul. Mazowieckiej od ul. Kieleckiej w kierunku północnym wraz z budową zbiornika chłonno-odparowującego.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Przebudowa ul. Bialskiej w Częstochowie – Etap II – na odcinku od ul. Małopolskiej do skrzyżowania z ul. Mazowiecką i Kielecką.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Przebudowa chodnika w ul. Okólnej na odcinku ul. Dekabrystów do ul. gen. Władysława Sikorskiego.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 2024/2025

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Utrzymanie bieżące dróg – sygnalizacja świetlna – utrzymanie i konserwacja w okresie od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Budowa miejsc postojowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy CKZiU

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Jak znaleźć przetargi?

Zleceniodawcami przetargów, których dotyczą ogłoszenia są między innymi urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe czy sądy. Przetargi mają formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W serwisie komunikaty.pl, dla ułatwienia wyszukiwania, zostały one podzielone na: przetargi dotyczące dostaw, przetargi dotyczące usług i przetargi na roboty budowlane. Serwis komunikaty.pl umożliwia bezpłatne, łatwe i szybkie wyszukiwanie ofert ogólnopolskich i lokalnych przetargów.

Dzięki temu, że jesteśmy największą grupą medialną w Polsce, możemy zaoferować najszerszą bazę ogłoszeń dotyczących przetargów z całego kraju. Intuicyjna wyszukiwarka pozwala filtrować wyniki dotyczące przetargów po kryteriach, jakimi są między innymi: województwo, miejscowość, numer zamówienia, data publikacji, data przetargu, tryb postępowania, branża, kategoria ogłoszeniodawcy i wiele innych. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń dotyczących przetargów, konkursów ofert i licytacji, poznasz ich pełną treść. Dzięki codziennym uaktualnieniom serwisu komunikaty.pl, żadne ogłoszenie nie umknie zainteresowanym.