Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Baza przetargów komunikaty.pl zawiera prawie kompletne zestawienie zamówień publicznych, jakie ukazują się na terenie Polski. To gwarancja, że nie pominą Państwo żadnej interesującej oferty. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dziedziny gospodarki i codziennie aktualizujemy ofertę.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej w Witkowie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Przebudowa dróg w miejscowości Bagno” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – II edycja

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniem inwestycyjnym pn. Posterunek Policji w Bolimowie – budowa nowej siedziby w systemie modułowym w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa obrotowych krzeseł biurowych dla Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Budowa dróg na terenie miasta Iławy”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Zakup i dostawa sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „III Renowacja Parku Dziejów Pucka przy ul. Hallera, trzech skwerów przy ul. Nowy Świat” w ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfin. ze środków R P O Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Świadczenie usług konserwacyjnych wraz z wykonywaniem drobnych napraw oraz usuwanie awarii w obiekcie WFOŚiGW zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 oraz ....

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Budowa zbiornika wody pitnej wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną na działce 81/9 w miejscowości Klimkówka

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Dostawa i montaż windy w budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej w Starym Bojanowie”

Przetargi Przetargi na usługi

Jak znaleźć przetargi?

Każdego dnia instytucje z całego kraju uruchamiają nowe przetargi w ramach zamówień publicznych czy zapytań ofertowych. Mają one formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą podzielonych przez nas na: dostaw, usług i roboty budowlane. Zleceniodawcami są m.in. urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe, sądy i komornicy. Ręczne poszukiwanie postępowań na stronach urzędowych czy prywatnych instytucji jest jednak bardzo czasochłonne i trudne. Monitorowanie na bieżąco informacji dostępnych np. w Biuletynie Informacji Publicznej, może być niemożliwe przy codziennych obowiązkach zawodowych.

Dzięki serwisowi Komunikaty.pl znacznie łatwiej poznają Państwo oferty ogólnopolskich i lokalnych przetargów. To kompletna baza, która ma intuicyjną wyszukiwarkę. Mogą Państwo ograniczyć wyniki wyłącznie do tych interesujących dla was. Możliwości filtrowania jest wiele, m.in. branża, data publikacji czy złożenia dokumentacji, lokalizację inwestora i realizacji przetargu oraz kategoria ogłoszeniodawcy. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń i wybraniu interesującego, poznasz najważniejsze informacje i jego pełną treść.