Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Ustawa prawo zamówień publicznych precyzyjnie określa prawa i obowiązki zamawiającego oraz ubiegającego się o zamówienie w przetargach publicznych. Każdy zamawiający zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma obowiązek poinformować o tym w ogłoszeniu o zamówieniu. Powinien on jednocześnie wskazać przepis Ustawy, na podstawie którego prowadzi przetarg, konkurs ofert poprzedzających umowę czy licytację. Korzystanie z wyszukiwarki ogłoszeń na portalu komunikaty.pl umożliwia bieżące śledzenie aktualnych przetargów w ramach zamówień publicznych, zapytań ofertowych i konkursów bez konieczności przeglądania Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych zleceniodawców.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Fundacji Orły Sportu.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Likwidacja dzikich wysypisk wraz z oczyszczeniem terenów na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin sp. z o. o.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawy odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siennica Różana

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Wymiana okien w budynku C w ramach zadania „Termomodernizacja budynku internatu przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu w tym docieplenie i przebudowa dachu”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Projekt "Maluch+" – Rozbudowa przedszkola wraz z budową żłobka i wyposażeniem żłobka

Przetargi Przetargi na dostawę

Jak znaleźć przetargi?

Zleceniodawcami przetargów, których dotyczą ogłoszenia są między innymi urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe czy sądy. Przetargi mają formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W serwisie komunikaty.pl, dla ułatwienia wyszukiwania, zostały one podzielone na: przetargi dotyczące dostaw, przetargi dotyczące usług i przetargi na roboty budowlane. Serwis komunikaty.pl umożliwia bezpłatne, łatwe i szybkie wyszukiwanie ofert ogólnopolskich i lokalnych przetargów.

Dzięki temu, że jesteśmy największą grupą medialną w Polsce, możemy zaoferować najszerszą bazę ogłoszeń dotyczących przetargów z całego kraju. Intuicyjna wyszukiwarka pozwala filtrować wyniki dotyczące przetargów po kryteriach, jakimi są między innymi: województwo, miejscowość, numer zamówienia, data publikacji, data przetargu, tryb postępowania, branża, kategoria ogłoszeniodawcy i wiele innych. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń dotyczących przetargów, konkursów ofert i licytacji, poznasz ich pełną treść. Dzięki codziennym uaktualnieniom serwisu komunikaty.pl, żadne ogłoszenie nie umknie zainteresowanym.