Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Ustawa prawo zamówień publicznych precyzyjnie określa prawa i obowiązki zamawiającego oraz ubiegającego się o zamówienie w przetargach publicznych. Każdy zamawiający zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma obowiązek poinformować o tym w ogłoszeniu o zamówieniu. Powinien on jednocześnie wskazać przepis Ustawy, na podstawie którego prowadzi przetarg, konkurs ofert poprzedzających umowę czy licytację. Korzystanie z wyszukiwarki ogłoszeń na portalu komunikaty.pl umożliwia bieżące śledzenie aktualnych przetargów w ramach zamówień publicznych, zapytań ofertowych i konkursów bez konieczności przeglądania Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych zleceniodawców.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn. Pediatria Plus – dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardów opieki pediatrycznej.. (ZP-08/24)

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Wykonanie dokumentacji projektowej BIM budynku Administracji 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Utrzymanie czystości w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Warszawie oraz w Delegaturach Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Wykonanie robót konserwacji Izby Przyjęć 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Wykonanie dokumentacji projektowej BIM budynku Administracji 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: ZP 04/24 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Pediatria Plus (...) 4 Części

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW DO REKONSTRUKCJI KOLANA I UBYTKÓW CHRZĄSTKI

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Przebudowa drogi gminnej nr 205081N ul. Konarskiego w Giżycku

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Jak znaleźć przetargi?

Zleceniodawcami przetargów, których dotyczą ogłoszenia są między innymi urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe czy sądy. Przetargi mają formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W serwisie komunikaty.pl, dla ułatwienia wyszukiwania, zostały one podzielone na: przetargi dotyczące dostaw, przetargi dotyczące usług i przetargi na roboty budowlane. Serwis komunikaty.pl umożliwia bezpłatne, łatwe i szybkie wyszukiwanie ofert ogólnopolskich i lokalnych przetargów.

Dzięki temu, że jesteśmy największą grupą medialną w Polsce, możemy zaoferować najszerszą bazę ogłoszeń dotyczących przetargów z całego kraju. Intuicyjna wyszukiwarka pozwala filtrować wyniki dotyczące przetargów po kryteriach, jakimi są między innymi: województwo, miejscowość, numer zamówienia, data publikacji, data przetargu, tryb postępowania, branża, kategoria ogłoszeniodawcy i wiele innych. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń dotyczących przetargów, konkursów ofert i licytacji, poznasz ich pełną treść. Dzięki codziennym uaktualnieniom serwisu komunikaty.pl, żadne ogłoszenie nie umknie zainteresowanym.