Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Ustawa prawo zamówień publicznych precyzyjnie określa prawa i obowiązki zamawiającego oraz ubiegającego się o zamówienie w przetargach publicznych. Każdy zamawiający zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma obowiązek poinformować o tym w ogłoszeniu o zamówieniu. Powinien on jednocześnie wskazać przepis Ustawy, na podstawie którego prowadzi przetarg, konkurs ofert poprzedzających umowę czy licytację. Korzystanie z wyszukiwarki ogłoszeń na portalu komunikaty.pl umożliwia bieżące śledzenie aktualnych przetargów w ramach zamówień publicznych, zapytań ofertowych i konkursów bez konieczności przeglądania Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych zleceniodawców.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

Spotdzielnia Mieszkaniowa ,ROW” 44-300 Wodzistaw Śl., ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43 ogłasza przetargi na remonty budowlane

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji budynków oraz wykonanie remontu balkonów

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Młyniec” ogłasza przetargi na remonty

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej LOKUM ogłasza przetarg nieograniczony na termomodernizację budynków

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu ogłasza postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” w Gdańsku ogłasza przetarg nieograniczony na Roboty remontowo budowlane w 2024 roku

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 491/35 położonej przy ul. Maratońskiej w m. Gostycyn

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostosowanie budynku Urzędu Skarbowego w Krośnie dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach zapewnienia dostępności architektonicznej

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Remont/budowa/przebudowa budynków z przeznaczeniem dla OSP w miejscowości Bliżyce i Mzurów

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wierzbnie na Klub Malucha”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Jak znaleźć przetargi?

Zleceniodawcami przetargów, których dotyczą ogłoszenia są między innymi urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe czy sądy. Przetargi mają formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W serwisie komunikaty.pl, dla ułatwienia wyszukiwania, zostały one podzielone na: przetargi dotyczące dostaw, przetargi dotyczące usług i przetargi na roboty budowlane. Serwis komunikaty.pl umożliwia bezpłatne, łatwe i szybkie wyszukiwanie ofert ogólnopolskich i lokalnych przetargów.

Dzięki temu, że jesteśmy największą grupą medialną w Polsce, możemy zaoferować najszerszą bazę ogłoszeń dotyczących przetargów z całego kraju. Intuicyjna wyszukiwarka pozwala filtrować wyniki dotyczące przetargów po kryteriach, jakimi są między innymi: województwo, miejscowość, numer zamówienia, data publikacji, data przetargu, tryb postępowania, branża, kategoria ogłoszeniodawcy i wiele innych. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń dotyczących przetargów, konkursów ofert i licytacji, poznasz ich pełną treść. Dzięki codziennym uaktualnieniom serwisu komunikaty.pl, żadne ogłoszenie nie umknie zainteresowanym.