Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Baza przetargów komunikaty.pl zawiera prawie kompletne zestawienie zamówień publicznych, jakie ukazują się na terenie Polski. To gwarancja, że nie pominą Państwo żadnej interesującej oferty. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dziedziny gospodarki i codziennie aktualizujemy ofertę.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Budowa parkingu wraz z przebudową dróg: powiatowej (Wapienicka) i gminnej (Zdrojowa) oraz przebudową mostu (ul. Podgórska) w celu przeciwdziałania powodziom

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Obsługa prawna Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu w 2023 r.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lipnica Murowana

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odc. od Ronda Wacława Kowalskiego do Rynku w Brwinowie wraz z murami oporowymi

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Remont Mostu Piaskowego we Wrocławiu"

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Roboty remontowe na obiekcie mostowym zlokalizowanym nad drogą krajową A4 w km 248+089 w m. Odrowąż

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Materiały do remontu mostów: most Hnatkowice JNI 01003129, most Makowa JNI 01003110, most Przedmieście Dubieckie JNI 01003084, most Średnia JNI 01003081

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów mostowych w ciągu DW 893 ... Zad. Nr 1 – remont mostu przez pot. Jabłonka w m. Łubne ... Zad. Nr 2 – remont mostu przez pot. Jabłonka w m. Jabłonki ...

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno w 2023 r.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa soi drogowej

Przetargi Przetargi na dostawę

Jak znaleźć przetargi?

Każdego dnia instytucje z całego kraju uruchamiają nowe przetargi w ramach zamówień publicznych czy zapytań ofertowych. Mają one formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą podzielonych przez nas na: dostaw, usług i roboty budowlane. Zleceniodawcami są m.in. urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe, sądy i komornicy. Ręczne poszukiwanie postępowań na stronach urzędowych czy prywatnych instytucji jest jednak bardzo czasochłonne i trudne. Monitorowanie na bieżąco informacji dostępnych np. w Biuletynie Informacji Publicznej, może być niemożliwe przy codziennych obowiązkach zawodowych.

Dzięki serwisowi Komunikaty.pl znacznie łatwiej poznają Państwo oferty ogólnopolskich i lokalnych przetargów. To kompletna baza, która ma intuicyjną wyszukiwarkę. Mogą Państwo ograniczyć wyniki wyłącznie do tych interesujących dla was. Możliwości filtrowania jest wiele, m.in. branża, data publikacji czy złożenia dokumentacji, lokalizację inwestora i realizacji przetargu oraz kategoria ogłoszeniodawcy. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń i wybraniu interesującego, poznasz najważniejsze informacje i jego pełną treść.