Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Ustawa prawo zamówień publicznych precyzyjnie określa prawa i obowiązki zamawiającego oraz ubiegającego się o zamówienie w przetargach publicznych. Każdy zamawiający zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma obowiązek poinformować o tym w ogłoszeniu o zamówieniu. Powinien on jednocześnie wskazać przepis Ustawy, na podstawie którego prowadzi przetarg, konkurs ofert poprzedzających umowę czy licytację. Korzystanie z wyszukiwarki ogłoszeń na portalu komunikaty.pl umożliwia bieżące śledzenie aktualnych przetargów w ramach zamówień publicznych, zapytań ofertowych i konkursów bez konieczności przeglądania Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych zleceniodawców.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Bieżące utrzymanie i konserwacja publicznych instalacji oświetleniowych na terenie miasta Zgorzelec oraz montaż i demontaż iluminacji świątecznych

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Remont mostu w miejscowości Niegosławice w km 14+252 nad rzeką Mierzawa na drodze wojewódzkiej nr 768

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Zaprojektowanie i wykonanie remontu ulicy Arnsztajnowej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Remont zespołu drewnianych pomostów i nawodnego hangaru dla statków pasażerskich wraz z doposażeniem plaży miejskiej w Szczecinku

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Modernizacja mostu na potoku Bystry w/c drogi gminnej nr ewid. 15183 do os. Dudkówka w m. Nowe Bystre.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Wymiana elementów drewnianych na elementy z tworzywa sztucznego pomostu nad zalewem w Zambrowie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Laski

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Alojzego Grochowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sulisławicką i ul. Kazimierza Przerwy – Tetmajera w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Wrocławską i Kolejową w Bytomiu - II.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Jak znaleźć przetargi?

Zleceniodawcami przetargów, których dotyczą ogłoszenia są między innymi urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe czy sądy. Przetargi mają formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W serwisie komunikaty.pl, dla ułatwienia wyszukiwania, zostały one podzielone na: przetargi dotyczące dostaw, przetargi dotyczące usług i przetargi na roboty budowlane. Serwis komunikaty.pl umożliwia bezpłatne, łatwe i szybkie wyszukiwanie ofert ogólnopolskich i lokalnych przetargów.

Dzięki temu, że jesteśmy największą grupą medialną w Polsce, możemy zaoferować najszerszą bazę ogłoszeń dotyczących przetargów z całego kraju. Intuicyjna wyszukiwarka pozwala filtrować wyniki dotyczące przetargów po kryteriach, jakimi są między innymi: województwo, miejscowość, numer zamówienia, data publikacji, data przetargu, tryb postępowania, branża, kategoria ogłoszeniodawcy i wiele innych. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń dotyczących przetargów, konkursów ofert i licytacji, poznasz ich pełną treść. Dzięki codziennym uaktualnieniom serwisu komunikaty.pl, żadne ogłoszenie nie umknie zainteresowanym.