Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Baza przetargów komunikaty.pl zawiera prawie kompletne zestawienie zamówień publicznych, jakie ukazują się na terenie Polski. To gwarancja, że nie pominą Państwo żadnej interesującej oferty. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dziedziny gospodarki i codziennie aktualizujemy ofertę.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Przedmiotem zamówienia jest realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1392F”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogów, ul. Brzozowa

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100–9+600, obiekt 5 odbudowa dna starorzecza rzeki Wisły na długości ok 9,9 km (na odcinku od Młynek do Prażmowa)

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Modernizacja poradni w zakresie wymiany zestawów okiennych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Modernizacja drogi powiatowej o nawierzchni gruntowej ulepszonej (ul. Piasecka w Świdniku) na odcinku o długości 800 m.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Zaprojektowanie i budowa toalety wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Gminy Miejskiej Biała Podlaska.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa wodnego placu zabaw na terenie Mosir

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaworzycach”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Nadzór inwestorski nad zadaniem „Modernizacja budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy al. Focha

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Modernizacja systemu grzewczego w budynku biurowo-usługowym położonym w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 wraz z pracami towarzyszącymi – w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Jak znaleźć przetargi?

Każdego dnia instytucje z całego kraju uruchamiają nowe przetargi w ramach zamówień publicznych czy zapytań ofertowych. Mają one formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą podzielonych przez nas na: dostaw, usług i roboty budowlane. Zleceniodawcami są m.in. urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe, sądy i komornicy. Ręczne poszukiwanie postępowań na stronach urzędowych czy prywatnych instytucji jest jednak bardzo czasochłonne i trudne. Monitorowanie na bieżąco informacji dostępnych np. w Biuletynie Informacji Publicznej, może być niemożliwe przy codziennych obowiązkach zawodowych.

Dzięki serwisowi Komunikaty.pl znacznie łatwiej poznają Państwo oferty ogólnopolskich i lokalnych przetargów. To kompletna baza, która ma intuicyjną wyszukiwarkę. Mogą Państwo ograniczyć wyniki wyłącznie do tych interesujących dla was. Możliwości filtrowania jest wiele, m.in. branża, data publikacji czy złożenia dokumentacji, lokalizację inwestora i realizacji przetargu oraz kategoria ogłoszeniodawcy. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń i wybraniu interesującego, poznasz najważniejsze informacje i jego pełną treść.