Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Ustawa prawo zamówień publicznych precyzyjnie określa prawa i obowiązki zamawiającego oraz ubiegającego się o zamówienie w przetargach publicznych. Każdy zamawiający zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma obowiązek poinformować o tym w ogłoszeniu o zamówieniu. Powinien on jednocześnie wskazać przepis Ustawy, na podstawie którego prowadzi przetarg, konkurs ofert poprzedzających umowę czy licytację. Korzystanie z wyszukiwarki ogłoszeń na portalu komunikaty.pl umożliwia bieżące śledzenie aktualnych przetargów w ramach zamówień publicznych, zapytań ofertowych i konkursów bez konieczności przeglądania Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych zleceniodawców.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW ogłasza przetargi na roboty budowlane

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” ogłasza przetarg nieograniczony na roboty remontowo budowlane w 2024 roku

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Modernizacja ulicy Karłowicza w Głuchołazach

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Zbiornik Radzyny - modernizacja. Roboty budowlano-montażowe

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Modernizacja stropodachu nad prac. CT oraz modernizacja prac. i pomieszczeń pomocniczych w ramach dotacji celowej na finansowanie realizacji inwestycji pt: „Doposażenie i adaptacja pomieszczeń SOR"

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Roboty budowlane w budynku ewidencyjnym przy ul. Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Przebudowa gminnej drogi nr 380014P w m. Rudniki na odcinku ok. 2+424 m z odwodnieniem powierzchniowym

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Roboty budowlane w budynku ewidencyjnym przy ul. Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Modernizacja ulic: Klonowa, Kwiatowa, Miła, Polna, Spacerowa, Wałowa, Wiśniowa, Zachodnia i Zacisze w Janikowie oraz drogi gminnej 150765C

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa skateparku , modernizacja placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Osie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Jak znaleźć przetargi?

Zleceniodawcami przetargów, których dotyczą ogłoszenia są między innymi urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe czy sądy. Przetargi mają formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W serwisie komunikaty.pl, dla ułatwienia wyszukiwania, zostały one podzielone na: przetargi dotyczące dostaw, przetargi dotyczące usług i przetargi na roboty budowlane. Serwis komunikaty.pl umożliwia bezpłatne, łatwe i szybkie wyszukiwanie ofert ogólnopolskich i lokalnych przetargów.

Dzięki temu, że jesteśmy największą grupą medialną w Polsce, możemy zaoferować najszerszą bazę ogłoszeń dotyczących przetargów z całego kraju. Intuicyjna wyszukiwarka pozwala filtrować wyniki dotyczące przetargów po kryteriach, jakimi są między innymi: województwo, miejscowość, numer zamówienia, data publikacji, data przetargu, tryb postępowania, branża, kategoria ogłoszeniodawcy i wiele innych. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń dotyczących przetargów, konkursów ofert i licytacji, poznasz ich pełną treść. Dzięki codziennym uaktualnieniom serwisu komunikaty.pl, żadne ogłoszenie nie umknie zainteresowanym.