Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Baza przetargów komunikaty.pl zawiera prawie kompletne zestawienie zamówień publicznych, jakie ukazują się na terenie Polski. To gwarancja, że nie pominą Państwo żadnej interesującej oferty. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dziedziny gospodarki i codziennie aktualizujemy ofertę.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Dostawa odczynników do wykonywania Dostawa odczynników do wykonywania testów genetycznych met. RT-PCT multiplex wraz z dzierżawą analizatora

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa sprzętu medycznego 56.2022

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa systemu monitorowania podstawowych parametrów funkcji życiowych pacjentów szpitalnych z automatyczną archiwizacją danych w elektronicznej dokumentacji medycznej i integracją ze sprzętem

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa testów do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów oraz dzierżawa aparatu

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Rozbudowa systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemów teleinformatycznych celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa IT Szpitala

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zakup i dostawa nici chirurgicznych II

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Całodobowa obsługa kotłowni, rezerwowej wymiennikowni, sieci i instalacji cieplnych, ciepła technologicznego

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa sprzętu medycznego w postaci aparatu ultrasonograficznego, resektoskopów bipolarnych i diatermii chirurgicznej

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Poprawa i wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 2 części.

Przetargi Przetargi na dostawę

Jak znaleźć przetargi?

Każdego dnia instytucje z całego kraju uruchamiają nowe przetargi w ramach zamówień publicznych czy zapytań ofertowych. Mają one formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą podzielonych przez nas na: dostaw, usług i roboty budowlane. Zleceniodawcami są m.in. urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe, sądy i komornicy. Ręczne poszukiwanie postępowań na stronach urzędowych czy prywatnych instytucji jest jednak bardzo czasochłonne i trudne. Monitorowanie na bieżąco informacji dostępnych np. w Biuletynie Informacji Publicznej, może być niemożliwe przy codziennych obowiązkach zawodowych.

Dzięki serwisowi Komunikaty.pl znacznie łatwiej poznają Państwo oferty ogólnopolskich i lokalnych przetargów. To kompletna baza, która ma intuicyjną wyszukiwarkę. Mogą Państwo ograniczyć wyniki wyłącznie do tych interesujących dla was. Możliwości filtrowania jest wiele, m.in. branża, data publikacji czy złożenia dokumentacji, lokalizację inwestora i realizacji przetargu oraz kategoria ogłoszeniodawcy. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń i wybraniu interesującego, poznasz najważniejsze informacje i jego pełną treść.