Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Ustawa prawo zamówień publicznych precyzyjnie określa prawa i obowiązki zamawiającego oraz ubiegającego się o zamówienie w przetargach publicznych. Każdy zamawiający zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma obowiązek poinformować o tym w ogłoszeniu o zamówieniu. Powinien on jednocześnie wskazać przepis Ustawy, na podstawie którego prowadzi przetarg, konkurs ofert poprzedzających umowę czy licytację. Korzystanie z wyszukiwarki ogłoszeń na portalu komunikaty.pl umożliwia bieżące śledzenie aktualnych przetargów w ramach zamówień publicznych, zapytań ofertowych i konkursów bez konieczności przeglądania Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych zleceniodawców.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Wykonanie prac ogrodniczo porządkowych na wybranych terenach zielonych w Mieście Piastowie, zgodnie z dokumentacją powykonawczą i operatami pielęgnacyjnymi – pasy drogowe

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Zagospodarowanie wód opadowych na terenie obiektu Ośrodka Rataje w ramach zadania „Modernizacja Ośrodka Rataje”, 61-155 Poznań, os. Piastowskie 106A

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Usługa polegająca na wykonaniu inwentaryzacji drzew na terenach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Utrzymanie zieleni przydrożnej w ciągu dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach poprzez koszenie traw i frezowanie pni

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Rozogi

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Utrzymanie zieleńców na terenie cmentarzy komunalnych przy ul. W. Szymborskiej oraz przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha w Słupsku wraz z mogiłami wojennymi

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów rosnących na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław będących w zarządzie ZZK

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Świadczenie usług czynnej ochrony w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: „Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo – historycznej” – etap III” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Usługa polegająca na wykonaniu inwentaryzacji drzew na terenach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Przetargi Przetargi na usługi

Jak znaleźć przetargi?

Zleceniodawcami przetargów, których dotyczą ogłoszenia są między innymi urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe czy sądy. Przetargi mają formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W serwisie komunikaty.pl, dla ułatwienia wyszukiwania, zostały one podzielone na: przetargi dotyczące dostaw, przetargi dotyczące usług i przetargi na roboty budowlane. Serwis komunikaty.pl umożliwia bezpłatne, łatwe i szybkie wyszukiwanie ofert ogólnopolskich i lokalnych przetargów.

Dzięki temu, że jesteśmy największą grupą medialną w Polsce, możemy zaoferować najszerszą bazę ogłoszeń dotyczących przetargów z całego kraju. Intuicyjna wyszukiwarka pozwala filtrować wyniki dotyczące przetargów po kryteriach, jakimi są między innymi: województwo, miejscowość, numer zamówienia, data publikacji, data przetargu, tryb postępowania, branża, kategoria ogłoszeniodawcy i wiele innych. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń dotyczących przetargów, konkursów ofert i licytacji, poznasz ich pełną treść. Dzięki codziennym uaktualnieniom serwisu komunikaty.pl, żadne ogłoszenie nie umknie zainteresowanym.