Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Ustawa prawo zamówień publicznych precyzyjnie określa prawa i obowiązki zamawiającego oraz ubiegającego się o zamówienie w przetargach publicznych. Każdy zamawiający zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma obowiązek poinformować o tym w ogłoszeniu o zamówieniu. Powinien on jednocześnie wskazać przepis Ustawy, na podstawie którego prowadzi przetarg, konkurs ofert poprzedzających umowę czy licytację. Korzystanie z wyszukiwarki ogłoszeń na portalu komunikaty.pl umożliwia bieżące śledzenie aktualnych przetargów w ramach zamówień publicznych, zapytań ofertowych i konkursów bez konieczności przeglądania Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych zleceniodawców.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb budynku biurowego Nadleśnictwa Jamy

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Modernizacja placu apelowego Szkoły Podstawowej Nr 15 w Jaworznie, ul. Leśna 49 – dostosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Remont pomieszczeń na potrzeby Biura Analiz Strategicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w budynku przy Placu Cieszyńskim 1

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Remont dachów w 3 budynkach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Modernizacja energetyczna Łukowskiego Ośrodka Kultury

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr P 1587R ul. Chruściela w km 1+220 - 1+565

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Pielęgnacja zieleni na terenach cmentarzy komunalnych w Pile

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: „Remont i konserwacja nagrobku Edwarda Reszke - Grobowiec Rodziny Karpińskich”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Budowa dojazdu pożarowego nr 1 w Leśnictwie Chełmno na potrzeby Nadleśnictwa Jamy

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Remont pomieszczeń oraz toalet w budynku Wydziału Architektury ZUT przy ul. Żołnierskiej 50 w Szczecinie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Jak znaleźć przetargi?

Zleceniodawcami przetargów, których dotyczą ogłoszenia są między innymi urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe czy sądy. Przetargi mają formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W serwisie komunikaty.pl, dla ułatwienia wyszukiwania, zostały one podzielone na: przetargi dotyczące dostaw, przetargi dotyczące usług i przetargi na roboty budowlane. Serwis komunikaty.pl umożliwia bezpłatne, łatwe i szybkie wyszukiwanie ofert ogólnopolskich i lokalnych przetargów.

Dzięki temu, że jesteśmy największą grupą medialną w Polsce, możemy zaoferować najszerszą bazę ogłoszeń dotyczących przetargów z całego kraju. Intuicyjna wyszukiwarka pozwala filtrować wyniki dotyczące przetargów po kryteriach, jakimi są między innymi: województwo, miejscowość, numer zamówienia, data publikacji, data przetargu, tryb postępowania, branża, kategoria ogłoszeniodawcy i wiele innych. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń dotyczących przetargów, konkursów ofert i licytacji, poznasz ich pełną treść. Dzięki codziennym uaktualnieniom serwisu komunikaty.pl, żadne ogłoszenie nie umknie zainteresowanym.