Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Baza przetargów komunikaty.pl zawiera prawie kompletne zestawienie zamówień publicznych, jakie ukazują się na terenie Polski. To gwarancja, że nie pominą Państwo żadnej interesującej oferty. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dziedziny gospodarki i codziennie aktualizujemy ofertę.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: ,,Modernizacja lokalnej oczyszczalni ścieków w Boleszkowicach wraz z zakupem wozu asenizacyjnego do obsługi punktu zlewnego”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Całodniowe żywienie pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego PCUZ - ZOZ S.A.”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Remont części pomieszczeń budynku nr 1 ( I, II, III piętro ) w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych z Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Wycinka drzew i krzewów w Parku Wolności i Parku Witosa w Błaszkach w związku z zagospodarowaniem terenu parków miejskich oraz rozbudową kanalizacji deszczowej w centrum miasta

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Utrzymanie terenów zieleni gminnej w Parku Miejskim im. St. Staszica w Pile

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Utrzymanie terenów zieleni gminnej wraz z opróżnianiem koszy na placach zabaw i boiskach w mieście Piła w 2023 r.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Utrzymanie terenów zieleni gminnej w Parku na Wyspie w Pile

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Remont dachu i poddasza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kobielskiej 88/92 w Warszawie.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Jak znaleźć przetargi?

Każdego dnia instytucje z całego kraju uruchamiają nowe przetargi w ramach zamówień publicznych czy zapytań ofertowych. Mają one formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą podzielonych przez nas na: dostaw, usług i roboty budowlane. Zleceniodawcami są m.in. urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe, sądy i komornicy. Ręczne poszukiwanie postępowań na stronach urzędowych czy prywatnych instytucji jest jednak bardzo czasochłonne i trudne. Monitorowanie na bieżąco informacji dostępnych np. w Biuletynie Informacji Publicznej, może być niemożliwe przy codziennych obowiązkach zawodowych.

Dzięki serwisowi Komunikaty.pl znacznie łatwiej poznają Państwo oferty ogólnopolskich i lokalnych przetargów. To kompletna baza, która ma intuicyjną wyszukiwarkę. Mogą Państwo ograniczyć wyniki wyłącznie do tych interesujących dla was. Możliwości filtrowania jest wiele, m.in. branża, data publikacji czy złożenia dokumentacji, lokalizację inwestora i realizacji przetargu oraz kategoria ogłoszeniodawcy. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń i wybraniu interesującego, poznasz najważniejsze informacje i jego pełną treść.