Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Baza przetargów komunikaty.pl zawiera prawie kompletne zestawienie zamówień publicznych, jakie ukazują się na terenie Polski. To gwarancja, że nie pominą Państwo żadnej interesującej oferty. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dziedziny gospodarki i codziennie aktualizujemy ofertę.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Wykonanie instalacji fotowoltaicznych wraz z remontem dachu w budynku maszyny wyciągowej Szybu Kolejowy przy ul. 3 Maja 93 w Zabrzu

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Świadczenie usług projektowych i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Budowa ulicy Harcerskiej w Miasteczku Śląskim – POLSKI ŁAD”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie spotkań szkoleniowych realizowanych w ramach projektu partnerskiego „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Wymiana urządzenia dylatacyjnego modułowego na moście w miejscowości Żółtki przez rzekę Narew, o JNI 35002985 w ciągu drogi krajowej nr S8 odc. Jeżewo – Białystok w km 632+654 – projektuj i buduj

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu Filia Sowy

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Usługa rocznej subskrypcji zintegrowanej internetowej platformy informacji medycznej dla studentów i nauczycieli akademickich Kierunków Lekarskich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI NA DOSTAWY NACZYŃ JEDNORAZOWYCH

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji budynku zlokalizowanego przy ulicy Nowy Świat 15/17, 00-029 Warszawa w ramach zadania inwestycyjnego nr 8 - Remont wydzielonej ...

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: remontu generalny jednostki kogeneracyjnej G3 typu HE-SEC-1005/1206-PG1005-B w elektrowni biogazowej wraz z montażem i dostosowaniem fabrycznie nowego silnika Perkins 4016 „long block engine

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Budowa dróg w terenie mieszkaniowym w mieście Bolimów wraz z uzbrojeniem tego terenu

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Jak znaleźć przetargi?

Każdego dnia instytucje z całego kraju uruchamiają nowe przetargi w ramach zamówień publicznych czy zapytań ofertowych. Mają one formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą podzielonych przez nas na: dostaw, usług i roboty budowlane. Zleceniodawcami są m.in. urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe, sądy i komornicy. Ręczne poszukiwanie postępowań na stronach urzędowych czy prywatnych instytucji jest jednak bardzo czasochłonne i trudne. Monitorowanie na bieżąco informacji dostępnych np. w Biuletynie Informacji Publicznej, może być niemożliwe przy codziennych obowiązkach zawodowych.

Dzięki serwisowi Komunikaty.pl znacznie łatwiej poznają Państwo oferty ogólnopolskich i lokalnych przetargów. To kompletna baza, która ma intuicyjną wyszukiwarkę. Mogą Państwo ograniczyć wyniki wyłącznie do tych interesujących dla was. Możliwości filtrowania jest wiele, m.in. branża, data publikacji czy złożenia dokumentacji, lokalizację inwestora i realizacji przetargu oraz kategoria ogłoszeniodawcy. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń i wybraniu interesującego, poznasz najważniejsze informacje i jego pełną treść.