Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Ustawa prawo zamówień publicznych precyzyjnie określa prawa i obowiązki zamawiającego oraz ubiegającego się o zamówienie w przetargach publicznych. Każdy zamawiający zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma obowiązek poinformować o tym w ogłoszeniu o zamówieniu. Powinien on jednocześnie wskazać przepis Ustawy, na podstawie którego prowadzi przetarg, konkurs ofert poprzedzających umowę czy licytację. Korzystanie z wyszukiwarki ogłoszeń na portalu komunikaty.pl umożliwia bieżące śledzenie aktualnych przetargów w ramach zamówień publicznych, zapytań ofertowych i konkursów bez konieczności przeglądania Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych zleceniodawców.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Policach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego

Przetargi Przetargi na dostawę

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” w Gdańsku ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usługi w zakresie: wykonania Remontu ciągów komunikacyjnych

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn. "Budowa odkrytego basenu miejskiego wraz z budynkiem obsługi oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kąpielowej w Bogatyni"

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Pielęgnacja starszych drzew rosnących na terenach pasów drogowych, w parkach i innych obiektach będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Przebudowa drogi gminnej w Tokarach

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w Sławsku

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu przy TOP 54, dz. nr ewid. 1020/28

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Jak znaleźć przetargi?

Zleceniodawcami przetargów, których dotyczą ogłoszenia są między innymi urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe czy sądy. Przetargi mają formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W serwisie komunikaty.pl, dla ułatwienia wyszukiwania, zostały one podzielone na: przetargi dotyczące dostaw, przetargi dotyczące usług i przetargi na roboty budowlane. Serwis komunikaty.pl umożliwia bezpłatne, łatwe i szybkie wyszukiwanie ofert ogólnopolskich i lokalnych przetargów.

Dzięki temu, że jesteśmy największą grupą medialną w Polsce, możemy zaoferować najszerszą bazę ogłoszeń dotyczących przetargów z całego kraju. Intuicyjna wyszukiwarka pozwala filtrować wyniki dotyczące przetargów po kryteriach, jakimi są między innymi: województwo, miejscowość, numer zamówienia, data publikacji, data przetargu, tryb postępowania, branża, kategoria ogłoszeniodawcy i wiele innych. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń dotyczących przetargów, konkursów ofert i licytacji, poznasz ich pełną treść. Dzięki codziennym uaktualnieniom serwisu komunikaty.pl, żadne ogłoszenie nie umknie zainteresowanym.