Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Ustawa prawo zamówień publicznych precyzyjnie określa prawa i obowiązki zamawiającego oraz ubiegającego się o zamówienie w przetargach publicznych. Każdy zamawiający zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma obowiązek poinformować o tym w ogłoszeniu o zamówieniu. Powinien on jednocześnie wskazać przepis Ustawy, na podstawie którego prowadzi przetarg, konkurs ofert poprzedzających umowę czy licytację. Korzystanie z wyszukiwarki ogłoszeń na portalu komunikaty.pl umożliwia bieżące śledzenie aktualnych przetargów w ramach zamówień publicznych, zapytań ofertowych i konkursów bez konieczności przeglądania Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych zleceniodawców.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA PRACOWNIĘ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Dostawy odczynników chemicznych i preparatów dezynfekcyjnych”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Usługa przygotowania i organizacji VI edycji konkursu dla start-up’ów „Startuj z Mazowsza”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Częściowy remont pomieszczeń, korytarzy i klatek schodowych w obiekcie KGP przy |ul. Puławskiej 148/150

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa I etapu zespołu kolumbariów w centralnej części Cmentarza Komunalnego Południowego w m. Antoninów Gmina Piaseczno

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: "Przebudowa ciągu wyrobisk na poz. VII na zachód (poprzecznia Layer IV, chodnik 7-634) Etap II"

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych na ul. 3-go Maja w Szczecinku

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zdzieszowicach

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Jana Pawła II we Wronkach w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2022

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Cz I -Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Gumnowice, Cz II - Budowa placu zabaw na działce 141/4 w Rozwarzynie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Jak znaleźć przetargi?

Zleceniodawcami przetargów, których dotyczą ogłoszenia są między innymi urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe czy sądy. Przetargi mają formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W serwisie komunikaty.pl, dla ułatwienia wyszukiwania, zostały one podzielone na: przetargi dotyczące dostaw, przetargi dotyczące usług i przetargi na roboty budowlane. Serwis komunikaty.pl umożliwia bezpłatne, łatwe i szybkie wyszukiwanie ofert ogólnopolskich i lokalnych przetargów.

Dzięki temu, że jesteśmy największą grupą medialną w Polsce, możemy zaoferować najszerszą bazę ogłoszeń dotyczących przetargów z całego kraju. Intuicyjna wyszukiwarka pozwala filtrować wyniki dotyczące przetargów po kryteriach, jakimi są między innymi: województwo, miejscowość, numer zamówienia, data publikacji, data przetargu, tryb postępowania, branża, kategoria ogłoszeniodawcy i wiele innych. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń dotyczących przetargów, konkursów ofert i licytacji, poznasz ich pełną treść. Dzięki codziennym uaktualnieniom serwisu komunikaty.pl, żadne ogłoszenie nie umknie zainteresowanym.