Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Ustawa prawo zamówień publicznych precyzyjnie określa prawa i obowiązki zamawiającego oraz ubiegającego się o zamówienie w przetargach publicznych. Każdy zamawiający zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma obowiązek poinformować o tym w ogłoszeniu o zamówieniu. Powinien on jednocześnie wskazać przepis Ustawy, na podstawie którego prowadzi przetarg, konkurs ofert poprzedzających umowę czy licytację. Korzystanie z wyszukiwarki ogłoszeń na portalu komunikaty.pl umożliwia bieżące śledzenie aktualnych przetargów w ramach zamówień publicznych, zapytań ofertowych i konkursów bez konieczności przeglądania Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych zleceniodawców.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu urządzeń do podczyszczania ścieków przemysłowych pochodzących z procesu waloryzacji i sezonowania odpadu

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby Osiedla Leśne Zacisze Buk

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:„Przebudowa drogi nr 336047T ul. Partyzantów w Kunowie”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Prace konserwatorskie i restauratorskie przy 5 rzeźbach piaskowcowych wraz z cokołami znajdującymi się na terenie MŁK w Warszawie wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Modernizacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Łapczynie.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa budynku garażowego na potrzeby OSP Wyżne

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Usługi pielęgnacyjne (korekcja racic) stada bydła w Zakładzie Doświadczalnym ITP-PIB w Biebrzy”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Usługi rolnicze – oprysk herbicydowy kukurydzy w Zakładzie Doświadczalnym ITP-PIB w Biebrzy oddział w Poznaniu

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Usługa polegająca na poborze, przygotowaniu i prowadzeniu akredytowanych badań odpadów kierowanych do termicznego przekształcenia w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie

Przetargi Przetargi na usługi

Jak znaleźć przetargi?

Zleceniodawcami przetargów, których dotyczą ogłoszenia są między innymi urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe czy sądy. Przetargi mają formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W serwisie komunikaty.pl, dla ułatwienia wyszukiwania, zostały one podzielone na: przetargi dotyczące dostaw, przetargi dotyczące usług i przetargi na roboty budowlane. Serwis komunikaty.pl umożliwia bezpłatne, łatwe i szybkie wyszukiwanie ofert ogólnopolskich i lokalnych przetargów.

Dzięki temu, że jesteśmy największą grupą medialną w Polsce, możemy zaoferować najszerszą bazę ogłoszeń dotyczących przetargów z całego kraju. Intuicyjna wyszukiwarka pozwala filtrować wyniki dotyczące przetargów po kryteriach, jakimi są między innymi: województwo, miejscowość, numer zamówienia, data publikacji, data przetargu, tryb postępowania, branża, kategoria ogłoszeniodawcy i wiele innych. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń dotyczących przetargów, konkursów ofert i licytacji, poznasz ich pełną treść. Dzięki codziennym uaktualnieniom serwisu komunikaty.pl, żadne ogłoszenie nie umknie zainteresowanym.