Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Ustawa prawo zamówień publicznych precyzyjnie określa prawa i obowiązki zamawiającego oraz ubiegającego się o zamówienie w przetargach publicznych. Każdy zamawiający zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma obowiązek poinformować o tym w ogłoszeniu o zamówieniu. Powinien on jednocześnie wskazać przepis Ustawy, na podstawie którego prowadzi przetarg, konkurs ofert poprzedzających umowę czy licytację. Korzystanie z wyszukiwarki ogłoszeń na portalu komunikaty.pl umożliwia bieżące śledzenie aktualnych przetargów w ramach zamówień publicznych, zapytań ofertowych i konkursów bez konieczności przeglądania Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych zleceniodawców.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Usługi społeczne z zakresu wsparcia rodziny, osób z niepełnosprawnościami i osób starszych dla uczestników projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w gminie Mniów”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa warzyw, owoców oraz jajek na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Usługa cateringowa – przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla potrzeb pacjentów przebywających w SPZOZ w Głubczycach z uwzględnieniem diet i kaloryczności

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa stropów do budynku A i B ul. Włókiennicza 1

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Przebudowa dróg gminnych w Łapajówce, Siennowie, Maćkówce, Zarzeczu i Pełnatyczach w formule zaprojektuj-wybuduj - powtórzone

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Budowa chodnika wraz z niezbędną przebudową drogi powiatowej nr 1709K w miejscowości Sidzina”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Nowym Dworze

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Porąbka na terenie Gminy Porąbka” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Likwidacja szybu Jas I dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos – Jastrzębie III” Ruch „Jastrzębie III”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Jak znaleźć przetargi?

Zleceniodawcami przetargów, których dotyczą ogłoszenia są między innymi urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe czy sądy. Przetargi mają formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W serwisie komunikaty.pl, dla ułatwienia wyszukiwania, zostały one podzielone na: przetargi dotyczące dostaw, przetargi dotyczące usług i przetargi na roboty budowlane. Serwis komunikaty.pl umożliwia bezpłatne, łatwe i szybkie wyszukiwanie ofert ogólnopolskich i lokalnych przetargów.

Dzięki temu, że jesteśmy największą grupą medialną w Polsce, możemy zaoferować najszerszą bazę ogłoszeń dotyczących przetargów z całego kraju. Intuicyjna wyszukiwarka pozwala filtrować wyniki dotyczące przetargów po kryteriach, jakimi są między innymi: województwo, miejscowość, numer zamówienia, data publikacji, data przetargu, tryb postępowania, branża, kategoria ogłoszeniodawcy i wiele innych. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń dotyczących przetargów, konkursów ofert i licytacji, poznasz ich pełną treść. Dzięki codziennym uaktualnieniom serwisu komunikaty.pl, żadne ogłoszenie nie umknie zainteresowanym.