Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Baza przetargów komunikaty.pl zawiera prawie kompletne zestawienie zamówień publicznych, jakie ukazują się na terenie Polski. To gwarancja, że nie pominą Państwo żadnej interesującej oferty. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dziedziny gospodarki i codziennie aktualizujemy ofertę.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ciasna 2023 rok

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Budowa Przedszkola Samorządowego w Zabawie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Przebudowa świetlicy wiejskiej przy remizie OSP w miejscowości Szerokie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z USŁUGAMI PRZY UL. CHABROWEJ W MOŚCISKACH

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Wykonanie prac elektrycznych w budynku hali sportowej w Czerwonaku przy ul. Leśnej 6 - I ETAP

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej w mieście Zwierzyniec.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Masłowice”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa artykułów żywnościowych

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Wykonanie dokumentacji projektowej i zrealizowania na jej podstawie robót budowlanych w ramach zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 135 przy ul. Przemyka 5” w Warszawie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 672 na odcinku Przewięź – Płaska w km 1+600-3+175.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Jak znaleźć przetargi?

Każdego dnia instytucje z całego kraju uruchamiają nowe przetargi w ramach zamówień publicznych czy zapytań ofertowych. Mają one formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą podzielonych przez nas na: dostaw, usług i roboty budowlane. Zleceniodawcami są m.in. urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe, sądy i komornicy. Ręczne poszukiwanie postępowań na stronach urzędowych czy prywatnych instytucji jest jednak bardzo czasochłonne i trudne. Monitorowanie na bieżąco informacji dostępnych np. w Biuletynie Informacji Publicznej, może być niemożliwe przy codziennych obowiązkach zawodowych.

Dzięki serwisowi Komunikaty.pl znacznie łatwiej poznają Państwo oferty ogólnopolskich i lokalnych przetargów. To kompletna baza, która ma intuicyjną wyszukiwarkę. Mogą Państwo ograniczyć wyniki wyłącznie do tych interesujących dla was. Możliwości filtrowania jest wiele, m.in. branża, data publikacji czy złożenia dokumentacji, lokalizację inwestora i realizacji przetargu oraz kategoria ogłoszeniodawcy. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń i wybraniu interesującego, poznasz najważniejsze informacje i jego pełną treść.