Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Baza przetargów komunikaty.pl zawiera prawie kompletne zestawienie zamówień publicznych, jakie ukazują się na terenie Polski. To gwarancja, że nie pominą Państwo żadnej interesującej oferty. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dziedziny gospodarki i codziennie aktualizujemy ofertę.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Budowa kompleksu sportowego przy Szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierzążni oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, w podziale na 2 części

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: REMONT BUDYNKÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W PRZEMYŚLU

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa trasy rowerowej w Trzciance, Śliwnie oraz Głuponiach

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Przebudowa i modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Dziennego Domu Seniora w Brzostowej Górze”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w tym dostawa w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego do

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Wykonanie remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej w ilości do 10 000m2”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Zorganizowanie wizyt studyjnych do Niemiec, Portugalii i Danii w ramach projektów

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Przebudowa i budowa infrastruktury sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku - 3 części

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Przebudowa drogi gminnej nr 101088 E oraz dróg wewnętrznych w miejscowościach Kuźnica i Nowa Wieś

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Jak znaleźć przetargi?

Każdego dnia instytucje z całego kraju uruchamiają nowe przetargi w ramach zamówień publicznych czy zapytań ofertowych. Mają one formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą podzielonych przez nas na: dostaw, usług i roboty budowlane. Zleceniodawcami są m.in. urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe, sądy i komornicy. Ręczne poszukiwanie postępowań na stronach urzędowych czy prywatnych instytucji jest jednak bardzo czasochłonne i trudne. Monitorowanie na bieżąco informacji dostępnych np. w Biuletynie Informacji Publicznej, może być niemożliwe przy codziennych obowiązkach zawodowych.

Dzięki serwisowi Komunikaty.pl znacznie łatwiej poznają Państwo oferty ogólnopolskich i lokalnych przetargów. To kompletna baza, która ma intuicyjną wyszukiwarkę. Mogą Państwo ograniczyć wyniki wyłącznie do tych interesujących dla was. Możliwości filtrowania jest wiele, m.in. branża, data publikacji czy złożenia dokumentacji, lokalizację inwestora i realizacji przetargu oraz kategoria ogłoszeniodawcy. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń i wybraniu interesującego, poznasz najważniejsze informacje i jego pełną treść.