Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Baza przetargów komunikaty.pl zawiera prawie kompletne zestawienie zamówień publicznych, jakie ukazują się na terenie Polski. To gwarancja, że nie pominą Państwo żadnej interesującej oferty. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dziedziny gospodarki i codziennie aktualizujemy ofertę.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Przebudowa ul. 11 Listopada w Tykocinie: Zad. 1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku 11 Listopada w Tykocinie Zad. 2 Budowa kan. sanitarnej z przyłączami w ul. 11 Listopada w Tykocinie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Modernizacja amoniakalnej maszynowni chłodniczej Lodowiska BOSiR przy ul. 11 Listopada 28 w Białymstoku

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: świadczenie usług sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- część I i II

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa łóżek, materacy, stolików, foteli i kanap

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Dostawa drobiu dla 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku w podziale na dwa zadania”.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Wymiana urządzenia dylatacyjnego modułowego na moście w miejscowości Żółtki przez rzekę Narew, o JNI 35002985 w ciągu drogi krajowej nr S8 odc. Jeżewo – Białystok w km 632+654 – projektuj i buduj

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły na odcinku od km 31+020 do km 32+820, dł. 1,800 km.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Świadczenie usługi teleopieki na rzecz osób starszych zamieszkujących na terenie Miasta Białegostoku.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Świadczenie usług lekarskich w zakresie wykonywania badań profilaktycznych i badań kierowców na potrzeby funkcjonariuszy i pracowników Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (sprawa nr 43/ZP/SZ/22)

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Modernizacja amoniakalnej maszynowni chłodniczej Lodowiska BOSiR przy ul. 11 Listopada 28 w Białymstoku

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Jak znaleźć przetargi?

Każdego dnia instytucje z całego kraju uruchamiają nowe przetargi w ramach zamówień publicznych czy zapytań ofertowych. Mają one formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą podzielonych przez nas na: dostaw, usług i roboty budowlane. Zleceniodawcami są m.in. urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe, sądy i komornicy. Ręczne poszukiwanie postępowań na stronach urzędowych czy prywatnych instytucji jest jednak bardzo czasochłonne i trudne. Monitorowanie na bieżąco informacji dostępnych np. w Biuletynie Informacji Publicznej, może być niemożliwe przy codziennych obowiązkach zawodowych.

Dzięki serwisowi Komunikaty.pl znacznie łatwiej poznają Państwo oferty ogólnopolskich i lokalnych przetargów. To kompletna baza, która ma intuicyjną wyszukiwarkę. Mogą Państwo ograniczyć wyniki wyłącznie do tych interesujących dla was. Możliwości filtrowania jest wiele, m.in. branża, data publikacji czy złożenia dokumentacji, lokalizację inwestora i realizacji przetargu oraz kategoria ogłoszeniodawcy. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń i wybraniu interesującego, poznasz najważniejsze informacje i jego pełną treść.