Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Baza przetargów komunikaty.pl zawiera prawie kompletne zestawienie zamówień publicznych, jakie ukazują się na terenie Polski. To gwarancja, że nie pominą Państwo żadnej interesującej oferty. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dziedziny gospodarki i codziennie aktualizujemy ofertę.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Zakup i sukcesywna dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów i części zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do koagulologii dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w celu utworzenia Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w budynku pralni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Wycinka drzew, frezowanie pni oraz podcinka pielęgnacyjna drzew i krzewów przy drogach woj. administrowanych przez ŚZDW Kielce wraz z odkupem drewna pozyskanego z wycinki z podziałem na 7 zadań

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawę kuponów żywieniowych na zakup artykułów spożywczych lub posiłków profilaktycznych dla pracowników spółki

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zakup i dostawę artykułów spożywczych dla Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach oraz dla Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jędrzejowie

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa 2 sztuk ciągników z osprzętem zimowym w formie leasingu operacyjnego

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Usługa sterylizacji wysokotemperaturowej po przeprowadzeniu dezynfekcji wstępnej narzędzi chirurgicznych i sprzętu dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach im.św.Jana Pawła II

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Zakup i dostawa urządzeń medycznych dla Zakładu Inżynierii Genetycznej ŚCO w Kielcach wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Poprawa infrastruktury społecznej w Kielcach: rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23 i wymiana instalacji wod-kan w DPS przy ul. Jagiellońskiej 76

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Jak znaleźć przetargi?

Każdego dnia instytucje z całego kraju uruchamiają nowe przetargi w ramach zamówień publicznych czy zapytań ofertowych. Mają one formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą podzielonych przez nas na: dostaw, usług i roboty budowlane. Zleceniodawcami są m.in. urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe, sądy i komornicy. Ręczne poszukiwanie postępowań na stronach urzędowych czy prywatnych instytucji jest jednak bardzo czasochłonne i trudne. Monitorowanie na bieżąco informacji dostępnych np. w Biuletynie Informacji Publicznej, może być niemożliwe przy codziennych obowiązkach zawodowych.

Dzięki serwisowi Komunikaty.pl znacznie łatwiej poznają Państwo oferty ogólnopolskich i lokalnych przetargów. To kompletna baza, która ma intuicyjną wyszukiwarkę. Mogą Państwo ograniczyć wyniki wyłącznie do tych interesujących dla was. Możliwości filtrowania jest wiele, m.in. branża, data publikacji czy złożenia dokumentacji, lokalizację inwestora i realizacji przetargu oraz kategoria ogłoszeniodawcy. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń i wybraniu interesującego, poznasz najważniejsze informacje i jego pełną treść.