Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

S. M. „Na Skraju” ogłasza przetarg na wykonanie robót remontowych klatek schodowych na terenie osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”

Przetargi Roboty budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marysin Wawerski” ogłasza przetarg nieograniczony na remont dachów w budynkach mieszkalnych

Przetargi Roboty budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marysin Wawerski” ogłasza przetarg nieograniczony na remont kominów w budynku mieszkalnym

Przetargi Roboty budowlane

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Energetyka" Osiedle ,,Sielce" ogłasza rozpoczęcie postępowania przetargowego na wymianę poziomów kanalizacji sanitarnej i deszczowej w piwnicach 4 budynków mieszkalnych

Przetargi Roboty budowlane
Partner Logo

MSM „ENERGETYKA” ogłasza rozpoczęcie postępowania przetargowego na prowadzenie konserwacji instalacji wod.-kan., c.o., p.poż. i pogotowia technicznego w zasobach Administracji Osiedla „Stegny Północ” w Warszawie

Przetargi Usługi
Partner Logo

MSM „ENERGETYKA” ogłasza przetarg nieograniczony na budowę wiat do segregacji śmieci i czasowego gromadzenia odpadów bytowych oraz kubaturowych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Przetargi Roboty budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA Administracja Osiedla Bemowo IV, ogłasza przetarg na wymianę suchych pionów ppoż. na mokre w budynkach przy ul. Wrocławskiej 14 i 16

Przetargi Dostawy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum I” ogłasza przetarg nieograniczony z negocjacją ceny na: Konserwacja instalacji sanitarnych i centralnego ogrzewania

Przetargi Roboty budowlane

Administracja WSM Osiedla Piaski ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont korytarzy klatki schodowej w budynku przy ul. Broniewskiego 87 strona południowa"

Przetargi Roboty budowlane

SBM „WŻB” ogłasza przetarg na wykonanie instalacji c.o. strefy I w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Krochmalna 3, w Warszawie

Przetargi Roboty budowlane

Partnerzy serwisu