Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Baza przetargów komunikaty.pl zawiera prawie kompletne zestawienie zamówień publicznych, jakie ukazują się na terenie Polski. To gwarancja, że nie pominą Państwo żadnej interesującej oferty. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dziedziny gospodarki i codziennie aktualizujemy ofertę.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2352B ul. Żwirki i Wigury w Łapach - pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448B w miejscowości Wiejki (Gm. Gródek) - pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1484B w m. Wojszki (gm. Juchnowiec Kościelny) - pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483B Hryniewicze - Juchnowiec Kościelny (Gm. Juchnowiec Kościelny) - pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1428B na odcinku Wasilków - Dąbrówki (Gm. Wasilków) - pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Opracowanie dokumentacji projektowej budynku na terenie Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku z przeznaczeniem na gabinet weterynaryjny i szpital dla psów wraz z pełnieniem nadzorów autorskich

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: przebudowa DPS w Choroszczy wraz z budową mieszkań chronionych, termomodernizację DPS w Uhowie i budynku Powiatu (wraz z modernizacją sieci wod-kan).

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Wspólna kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Białystok oraz innych podmiotów.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa czasopism polskich i zagranicznych drukowanych i elektronicznych do UMB w 2023 r., dostawa bazy ClinicalKey oraz bazy UpToDate (wersja Anywhere) dla 83 klinicystów, z podziałem na 10 cz.

Przetargi Przetargi na dostawę

Jak znaleźć przetargi?

Każdego dnia instytucje z całego kraju uruchamiają nowe przetargi w ramach zamówień publicznych czy zapytań ofertowych. Mają one formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą podzielonych przez nas na: dostaw, usług i roboty budowlane. Zleceniodawcami są m.in. urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe, sądy i komornicy. Ręczne poszukiwanie postępowań na stronach urzędowych czy prywatnych instytucji jest jednak bardzo czasochłonne i trudne. Monitorowanie na bieżąco informacji dostępnych np. w Biuletynie Informacji Publicznej, może być niemożliwe przy codziennych obowiązkach zawodowych.

Dzięki serwisowi Komunikaty.pl znacznie łatwiej poznają Państwo oferty ogólnopolskich i lokalnych przetargów. To kompletna baza, która ma intuicyjną wyszukiwarkę. Mogą Państwo ograniczyć wyniki wyłącznie do tych interesujących dla was. Możliwości filtrowania jest wiele, m.in. branża, data publikacji czy złożenia dokumentacji, lokalizację inwestora i realizacji przetargu oraz kategoria ogłoszeniodawcy. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń i wybraniu interesującego, poznasz najważniejsze informacje i jego pełną treść.