Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Baza przetargów komunikaty.pl zawiera prawie kompletne zestawienie zamówień publicznych, jakie ukazują się na terenie Polski. To gwarancja, że nie pominą Państwo żadnej interesującej oferty. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dziedziny gospodarki i codziennie aktualizujemy ofertę.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Rozbudowa systemu chłodzenia i gazów medycznych oraz zapasowego źródła wody - modernizacja systemów gazów medycznych poprzez dostawę, montaż i uruchomienie rozprężalni podtlenku azotu.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: SUKCESYWNE DOSTAWY ZIEMNIAKÓW, WARZYW I OWOCÓW DLA ARESZTU ŚLEDCZEGO W POZNANIU

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujące zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych w budynku przy ul. Targowej 1 w Kaliszu.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: świadczenie usług sprzątania i utrzymania w czystości budynków nr 2,3,4,5,6,7,8,13,17 na terenie Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: zakup samochodu elektrycznego na potrzeby realizacji zadań przez KOWR OT w Poznaniu

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: przeprowadzanie badań lekarskich pracowników UAM w Poznaniu z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz wydawanie orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Przygotowanie na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 na os. Kosmonautów 111 w Poznaniu i wydawanie 3 posiłków dziennie dla dzieci z przedszkola

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Świadczenie usług pocztowych dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Świadczenie usług pocztowych

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa oleju opałowego, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Ogrodu Zoologicznego na rok 2023

Przetargi Przetargi na dostawę

Jak znaleźć przetargi?

Każdego dnia instytucje z całego kraju uruchamiają nowe przetargi w ramach zamówień publicznych czy zapytań ofertowych. Mają one formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą podzielonych przez nas na: dostaw, usług i roboty budowlane. Zleceniodawcami są m.in. urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe, sądy i komornicy. Ręczne poszukiwanie postępowań na stronach urzędowych czy prywatnych instytucji jest jednak bardzo czasochłonne i trudne. Monitorowanie na bieżąco informacji dostępnych np. w Biuletynie Informacji Publicznej, może być niemożliwe przy codziennych obowiązkach zawodowych.

Dzięki serwisowi Komunikaty.pl znacznie łatwiej poznają Państwo oferty ogólnopolskich i lokalnych przetargów. To kompletna baza, która ma intuicyjną wyszukiwarkę. Mogą Państwo ograniczyć wyniki wyłącznie do tych interesujących dla was. Możliwości filtrowania jest wiele, m.in. branża, data publikacji czy złożenia dokumentacji, lokalizację inwestora i realizacji przetargu oraz kategoria ogłoszeniodawcy. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń i wybraniu interesującego, poznasz najważniejsze informacje i jego pełną treść.