Partnerzy serwisu:

Ogłoszenia o przetargach

Baza przetargów komunikaty.pl zawiera prawie kompletne zestawienie zamówień publicznych, jakie ukazują się na terenie Polski. To gwarancja, że nie pominą Państwo żadnej interesującej oferty. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dziedziny gospodarki i codziennie aktualizujemy ofertę.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Sukcesywna dostawa etykiet RAIN RFID do znakowania akt na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ich dzieci oraz osób towarzyszących

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostosowanie budynków VII LO przy ul. Wawelskiej 46 w Warszawie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Świadczenie na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz usług mobilnego dostępu do Internetu na okres 36 miesięcy

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Kompleksowa dostawa energii cieplnej do obiektu MSWiA w al. J. Ch. Szucha 2/4 w Warszawie przez okres 36 miesięcy

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Przygotowanie i przeprowadzenie nieograniczonego jednoetapowego konkursu architektoniczno - urbanistycznego na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu [...]

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu, zagospodarowania odpadów przemysłowych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz dzierżawy kontenerów.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: „Przebudowa ulic Suchy Las, Robinii, II Armii Wojska Polskiego, Michałowicza w Warszawie w zakresie odwodnienia.”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa monitorów przemysłowych do eksponatów w ramach inicjatywy SOWA

Przetargi Przetargi na dostawę

Jak znaleźć przetargi?

Każdego dnia instytucje z całego kraju uruchamiają nowe przetargi w ramach zamówień publicznych czy zapytań ofertowych. Mają one formę odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą podzielonych przez nas na: dostaw, usług i roboty budowlane. Zleceniodawcami są m.in. urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki kultury, edukacji, spółdzielnie mieszkaniowe, sądy i komornicy. Ręczne poszukiwanie postępowań na stronach urzędowych czy prywatnych instytucji jest jednak bardzo czasochłonne i trudne. Monitorowanie na bieżąco informacji dostępnych np. w Biuletynie Informacji Publicznej, może być niemożliwe przy codziennych obowiązkach zawodowych.

Dzięki serwisowi Komunikaty.pl znacznie łatwiej poznają Państwo oferty ogólnopolskich i lokalnych przetargów. To kompletna baza, która ma intuicyjną wyszukiwarkę. Mogą Państwo ograniczyć wyniki wyłącznie do tych interesujących dla was. Możliwości filtrowania jest wiele, m.in. branża, data publikacji czy złożenia dokumentacji, lokalizację inwestora i realizacji przetargu oraz kategoria ogłoszeniodawcy. Po przefiltrowaniu dostępnych ogłoszeń i wybraniu interesującego, poznasz najważniejsze informacje i jego pełną treść.