Partnerzy serwisu:

Zamówienia publiczne są jedną z kluczowych form udziału sektora publicznego w gospodarce. Dotyczą one odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Jedną z nich są dostawy. O tym, kto dostarczy potrzebny towar, decyduje wynik przetargu.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Dostawa łóżek, materacy, stolików, foteli i kanap

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Dostawa drobiu dla 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku w podziale na dwa zadania”.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych dla 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku”.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa olejów silnikowych i płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych Policji woj. podlaskiego.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa paliw do pojazdów służbowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia medycznego.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia medycznego.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby KW PSP w Białymstoku - mechanizm SPOT

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby projektu „Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem wyposażenia kinotechnicznego, w ramach projektu pn. Zakup aparatury do projekcji cyfrowych kinowych 2K-2D dla kina w Suwałkach

Przetargi Przetargi na dostawę

Przetargi na dostawy

Pojęcie dostawy dla potrzeb zamówień publicznych definiuje art. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem przez dostawę należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności pozyskiwanych na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu. Definicja ta ma na celu przede wszystkim rozróżnienie tej kategorii od usług i robót budowlanych. W odróżnieniu od definicji przyjętej w prawie cywilnym nie ma tu znaczenia czy dostawy dokonuje jej sprzedawca, pośrednik lub producent.

Co może być przedmiotem dostawy? To szereg dóbr, które są niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności jednostek – od dostawy materiałów biurowych, opału, przez wykonanie instalacji przeciwpożarowej czy zakup maszyn.

Ogłoszenie o potrzebie dostawy publikują najczęściej jednostki samorządowe, ale też spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły czy szpitale. W serwisie Komunikaty.pl. znajdą Państwo wszystkie aktualne ogłoszenia z całej Polski. Nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby poznali je Państwo jak najszybciej. Wszystkie publikowane ogłoszenia o dostawie są zweryfikowane i pewne.