Partnerzy serwisu:

Zamówienia publiczne są jedną z kluczowych form udziału sektora publicznego w gospodarce. Dotyczą one odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Jedną z nich są dostawy. O tym, kto dostarczy potrzebny towar, decyduje wynik przetargu.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 11 w Gdańsku_2

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Sukcesywna dostawa papieru toaletowego, ręczników papierowych oraz worków dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: "Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku z podziałem na zadania"

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w roku 2023

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa drukarek 3D dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa produktów leczniczych z programów lekowych na okres 3 miesięcy

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa narzędzi chirurgicznych do zabiegów okulistycznych

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa testów kuwetowych na potrzeby projektów badawczych.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa i montaż sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego wraz z kalibracją/ uruchomieniem na potrzeby Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

Przetargi Przetargi na dostawę

Przetargi na dostawy

Pojęcie dostawy dla potrzeb zamówień publicznych definiuje art. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem przez dostawę należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności pozyskiwanych na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu. Definicja ta ma na celu przede wszystkim rozróżnienie tej kategorii od usług i robót budowlanych. W odróżnieniu od definicji przyjętej w prawie cywilnym nie ma tu znaczenia czy dostawy dokonuje jej sprzedawca, pośrednik lub producent.

Co może być przedmiotem dostawy? To szereg dóbr, które są niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności jednostek – od dostawy materiałów biurowych, opału, przez wykonanie instalacji przeciwpożarowej czy zakup maszyn.

Ogłoszenie o potrzebie dostawy publikują najczęściej jednostki samorządowe, ale też spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły czy szpitale. W serwisie Komunikaty.pl. znajdą Państwo wszystkie aktualne ogłoszenia z całej Polski. Nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby poznali je Państwo jak najszybciej. Wszystkie publikowane ogłoszenia o dostawie są zweryfikowane i pewne.