Partnerzy serwisu:

Zamówienia publiczne są jedną z kluczowych form udziału sektora publicznego w gospodarce. Dotyczą one odpłatnych umów zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Jedną z nich są dostawy. O tym, kto dostarczy potrzebny towar, decyduje wynik przetargu.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Dostawa odczynników do wykonywania barwień immunohistochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów na potrzeby Zakładu Patomorfologii.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: dzierżawa aparatów USG na potrzeby poradni i oddziałów szpitalnych

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa trzech urządzeń rekorder/ player HD na dysk optyczny w technologii niebieskiego lasera w celu doposażenia technologicznego HD Oddziału TVP SA w Gorzowie Wielkopolskim.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawy energii elektrycznej do Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim i Oddziału Zewnętrznego w Słońsku

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zakup inkubatorów na potrzeby Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa oleju napędowego na zasadach bezgotówkowego tankowania ambulansów sanitarnych Zamawiającego na stacji paliw

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa odczynników do wykonywania barwień immunohistochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów na potrzeby Zakładu Patomorfologii.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawy mięsa drobiowego i wędlin drobiowych do Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp i Oddziału Zewnętrznego w Słońsku

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawy mięsa drobiowego i wędlin drobiowych do Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim i Oddziału Zewnętrznego w Słońsku

Przetargi Przetargi na dostawę

Przetargi na dostawy

Pojęcie dostawy dla potrzeb zamówień publicznych definiuje art. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem przez dostawę należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności pozyskiwanych na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu. Definicja ta ma na celu przede wszystkim rozróżnienie tej kategorii od usług i robót budowlanych. W odróżnieniu od definicji przyjętej w prawie cywilnym nie ma tu znaczenia czy dostawy dokonuje jej sprzedawca, pośrednik lub producent.

Co może być przedmiotem dostawy? To szereg dóbr, które są niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności jednostek – od dostawy materiałów biurowych, opału, przez wykonanie instalacji przeciwpożarowej czy zakup maszyn.

Ogłoszenie o potrzebie dostawy publikują najczęściej jednostki samorządowe, ale też spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły czy szpitale. W serwisie Komunikaty.pl. znajdą Państwo wszystkie aktualne ogłoszenia z całej Polski. Nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby poznali je Państwo jak najszybciej. Wszystkie publikowane ogłoszenia o dostawie są zweryfikowane i pewne.